Sara adeinhir

Heliconius sara

Mae gan bilipalod adeinhir ffordd wycho oroesi

Mae lliwiau eu cyrff a’u hadenydd yn dynwared y pryfed gwenwynig sy’n byw yn yr un coedwigoedd trofannol â nhw.

Er nad yw’r pilipalod yn wenwynig dyw eu gelynion ddim yn gwybod hynny a chânt lonydd felly.

Mae sawl rhywogaeth adeinhir ym Mhlas Pilipala, pob un â’i liwiau arbennig yn efelychu pryfed penodol.

Yn y Gwres a’r Stêm

Cartref pilipalod Sara adeinhir yw coedwigoedd glaw yr Amazon, ac maen nhw’n hedfan hanner ffordd i fyny’r canopi, ar ymylon y goedwig

Gallwch ddod o hyd glöyn byw hwn ym Mhlas Pilipala