Prysglwyn McCutcheon’s Grevillea

Grevillea maccutcheonii

Gweladwy nawr

Dyma brysglwyn hynod o brin yn perthyn i’r teulu Proteaceae.

Dim ond yn Ne-Orllewin Awstralia y mae dod o hyd iddo yn tyfu’n wyllt, a saith planhigyn aeddfed yn unig sydd i’w cael yno. Maen nhw’n tyfu rhwng ardaloedd a elwir yn Swan Coastal Plain a’r Whicher Scarp.

Mae ganddo flodau mawr coch sy’n ddeniadol iawn, ynghyd â dail tair-llabed agored yn amgylchynnu’r coesyn.