Pryf Hofran Marmalêd

Episyrphus balteatus

Gweladwy nawr

Mae’r Pryf Hofran Marmalêd yn gyffredin iawn mewn cynefinoedd gwahanol ledled y DU, ac mae’n debyg eich bod yn gweld llawer arno yn eich gardd yn yr haf.

Gellir ei weld trwy gydol y flwyddyn, ac mae’n chwilota am neithdar ar amrywiaeth o flodau.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt ar hyd a lled yr Ardd.