Pawen Cangarŵ

Anigozanthos flavidus

Gweladwy nawr

Sylwch ar flodau’r planhigyn rhyfedd hwn o Awstralia bell. Ydyn nhw’n eich atgoffa o rywbeth?

Pawen? Pawen cangarŵ, tybed?

Does dim dirgelwch am ei enw, felly.

Peillir Pawennau’r Cangarŵ gan adar.  Wrth iddyn nhw glwydo ar goesyn y planhigyn er mwyn trochi’u pennau yn y blodyn llawn neithdar, mae eu pwysau yn tynnu’r brigellau sy’n dwyn y paill i lawr ar eu pennau.