Glöyn gwydr

Greta oto

Dychmygwch eich bod yn gwbl dryloyw – oni fyddai hynny’n hwyl?

Mae gan y glöyn gwydr adenydd y gallwch edrych drwyddynt ac mae hynny’n help i guddio oddi wrth elynion.

Gan fod y pilipalod hyn yn teithio ar draws canolbarth America mae cuddliw yn bwysig er mwyn cadw’n ddiogel.
Yn adenydd y glöyn gwydr ceir meinwe nad yw’n amsugno golau, a does ganddyn nhw ddim cen fel sydd gan bilipalod a gwyfynod eraill i roi lliw i’r adenydd.

Teg edrych tuag adre

Mae pob gloyn gwydr sydd yma’n dychwelyd i’r un brigyn bob nos.

Gallwch ddod o hyd glöyn byw hwn ym Mhlas Pilipala