Morpho glas

Morpho peleides

Gweladwy nawr

Er fod y morpho glas yn llachar ei liw, y golau sy’n creu’r glesni, achos does dim lliw glas yn yr haenau o gen yn ei adenydd

Edrychwch ar yr adenydd o onglau gwahanol i weld y lliwiau glas yn tywynnu.
O dan yr adenydd mae’n stori wahanol. Pan fydd y pilipala’n gorffwys yng ngoedwigoedd glaw De America, mae brown yn guddliw ardderchog.

Gadw ch lony dd i fi

Mae marciau tebyg i lygaid mawr ar yr ôl-adenydd yn codi ofn ar elynion ysglyfaethus.

Gallwch ddod o hyd glöyn byw hwn ym Mhlas Pilipala