Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Ysgolion Uwchradd

Mae ein rhaglenni ymarferol ar gyfer Addysg Uwchradd yn cynnig profiadau dysgu sy’n cael eu harwain gan staff brwdfrydig a phrofiadol, ac yn cefnogi’r cwricwlwm a seilir ar sgiliau, ac yn canolbwyntio ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang, yn ogystal â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (GTPM).

Mae pob sesiwn yn cynnwys:

  • Y dewis o ymweliad rhad ac am ddim i athro, wedi’i drefnu ymlaen llaw, cyn yr ymweliad gan y grŵp
  • Mynediad i’r Ardd i ddisgyblion a staff dysgu (rhowch alwad er mwyn trefnu cymarebau)
  • Cwrdd a chyfarch ar fynediad
  • Gweithgaredd arbennig i chi, sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, a arweinir gan un o’n hathrawon.
  • Mynediad i’n cyfleusterau ciniawa.

Peidiwch ag anghofio bod y rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn digwydd yn yr awyr agored, felly paratowch am bob tywydd.

Gellir addasu ein holl raglennni er mwyn cwrdd ag anghenion eich dosbarth.

Gellwch hefyd ddod â grŵp hunan-arweiniol i’r Ardd.

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg am fwy o fanylion.