Blogiau'r Ardd

Mae’n Dechrau Edrych fel Nadolig

gan

Nadolig Cynaliadwy

Bydd hi’n Nadolig Cynaliadwy a Llawen iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eleni.

Bydd gennym chyfres arbennig o weithdai a digwyddiadau tymhorol, rydym yn anelu at leihau’r gormodedd, gwastraff a’r straen sy’n gysylltiedig yn aml â’r Nadolig.

Am fwy o wybodaeth a rhestr lawn o ein gweithdai a gweithgareddau Nadolig Cynaliadwy cliciwch yma.

Rydyn hefyd nawr yn cynnig cinio Nadolig yn yr Ardd. Mae’r fwydlen Nadolig ar gael yn dyddiol tan ddydd Sul 23ain Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01558 667141 neu e-bostiwch catering@gardenofwales.org.uk.

 

Ffair Grefftau’r Nadolig

Bydd Ffair Grefftau Nadolig poblogaidd yr Ardd yn dychwelyd eleni ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 8 & 9, gyda rhywbeth i bawb yn chwilio am yr anrheg berffaith munud-olaf!

Y Tŷ Gwydr Mawr fydd y lleoliad am ffair arbennig gyda rhengoedd rhyfeddol o stondinau yno yn arddangos anrhegion a chrefftau a wnaed yn lleol; o ganhwyllau a bwâu bath wedi’u gwneud â llaw, a gemwaith wedi’u gwneud â llaw i eitemau cartref ac eitemau gwaith gwydr!

 

Gweithdai Cynaliadwy’r Nadolig

Gyda themâu wythnosol, bydd gweithdai moesegol AM DDIM* Tyfu’r Dyfodol ar gyfer oedolion yn eich dysgu sut i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau i greu’ch papur lapio, anrhegion ac addurniadau eich hun. Archebwch am weithdai Tyfu’r Dyfodol ar dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Rhagfyr 5
Gweithdy Pyrograffeg y Nadolig – 
Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.
https://www.eventbrite.co.uk/e/christmas-pyrography-workshop-gweithdy-pyrograffeg-y-nadolig-tickets-52958776125

Gweithdy Torch Porthwr Adar – Dewiswch o ddetholiad o ddeunyddiau sydd wedi’u chwilota ac ychwanegwch steil eich hun i sylfaen torch wedi’i wehyddu gan law. Mae helyg a bedw mewn gwahanol feintiau i weddu i’ch cartref.
Hefyd crëwch ddantaith blasus ar gyfer adar y tymor hwn ac ewch adref â mochyn coed i hongian yn yr awyr agored.
https://www.eventbrite.co.uk/e/birdfeeder-wreath-workshop-gweithdy-torch-porthwr-adar-tickets-52809607959

Rhagfyr 8
Gweithdy Pyrograffeg y Nadolig – 
Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.
https://www.eventbrite.co.uk/e/christmas-pyrography-workshop-gweithdy-pyrograffeg-y-nadolig-tickets-52958776125

Gweithdy Anrhegion, Cardiau a Thagiau Anrhegion Syanoteip – Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, wrth wneud anrhegion, cardiau neu dagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio fflora a ffawna tymhorol wedi’u pigo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
https://www.eventbrite.co.uk/e/cyanotype-workshop-gweithdy-syanoteip-tickets-52864675668

Rhagfyr 9
Gweithdy Pyrograffeg y Nadolig – 
Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.
https://www.eventbrite.co.uk/e/christmas-pyrography-workshop-gweithdy-pyrograffeg-y-nadolig-tickets-52958776125

Gweithdy Anrhegion, Cardiau a Thagiau Anrhegion Syanoteip – Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, wrth wneud anrhegion, cardiau neu dagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio fflora a ffawna tymhorol wedi’u pigo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
https://www.eventbrite.co.uk/e/cyanotype-workshop-gweithdy-syanoteip-tickets-52864675668

Nodwch nid yw’r gweithdai am ddim hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd, gwelwch yma am brisiau mynediad os gwelwch yn dda.

 

Sioeau Gwdihŵ’r Nadolig

Dewch i gwrdd ag ein Gwdihŵ Siôn Corn yn ein sioeau dyddiol gan y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain. Pob dydd o Ragfyr 5 – Rhagfyr 23 am 1yp, mae ein sioeau Gwdihŵ’r Nadolig dyddiol hefyd yn cynnwys arddangosfeydd gwdihŵ, cerddoriaeth, gemau.
Mae hyn i gyd yn cymryd lle yn babell fawr yr Ardd a’r gost yw £3.50. Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a’i arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30yb a 2.30yh.

 

Groto Siôn Corn

Dewch i gwrdd â Siôn Corn rhwng 12-3yh ar Ragfyr 8-9 yn ein Groto Nadoligaidd a Cynaliadwy.
Cewch gwrdd â Siôn Corn am anrheg yn y Tŷ Gwydr Mawr. Cost – £3.50.

 

Pantomeim y Nadolig

Bydd Mess Up The Mess yn perfformio Y Gwynfyd Gwyrthiol am 11.30yb a 2.30yh ar Dydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 8-9.
Mae Seren, Noel ac Ivy wedi adeiladu Gwynfyd Gwyrthiol i fod yn groto gorau ym mhob man ac amser.  Bwydydd Nadoligaidd hyfryd, oriel ogoneddus o anrhegion, ac ymweliad gan y Brenin Crimson ei hun.  Beth allai fynd o le?

Mae rhaid archebu tocynau o flaen llaw, cliciwch yma i wneud hyn. Mae tocynnau’n £2.50 ac yn ychwanegol i pris fynediad i’r Ardd.

 

Carolau yn yr Ardd

Bydd Carolau yn yr Ardd am 6.30yh ar Ragfyr 12. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys perfformiadau gan Luke Rees, grŵp gwerin Mansant a Band Crwbin.

Bydd y gwasanaeth yn costi £3.50 am oedolyn ac o dan 16 am ddim.

 

Aelodaeth fel Anrheg

Mae aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn anrheg sy’n parhau i roi.

Mwynhewch ysblander a harddwch y lle arbennig iawn hwn 363 diwrnod y flwyddyn – o gyn lleied â £40.

Yr anrheg perffaith. Am nawr a’r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.