Teyrngedau i Robin Herbert CBE, VMH

Robin Herbert CBE, VMH

1934-2024

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i un o ymddiriedolwyr sefydlol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Robert Herbert, a chwaraeodd ran hollbwysig wrth ddod â’r prosiect i fodolaeth.

Ymunodd Mr Herbert â’r bwrdd tra hefyd yn Gadeirydd Gardd Fotaneg Frenhinol Kew, ac roedd ei statws gwybodaeth a’i graffter busnes yn amhrisiadwy wrth adeiladu hygrededd prosiect Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Talodd cyn Ymddiriedolwr yr Ardd Fotaneg a hanesydd gerddi Bettina Harden deyrnged hefyd, “Mae Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru wedi colli un o’i chefnogwyr mwyaf, ei haelodau hir-amser a’i Llywydd ers blynyddoedd lawer hyd at 2013. Nid colled i’r ymddiriedolaeth yn unig yw hi ond i bron bob sefydliad garddwriaethol pwysig ym Mhrydain. Roedd Robin yn ddyn o fri, yn nodedig nid yn unig am ei daldra mawreddog ond hefyd am ei wybodaeth a’i angerdd am arddwriaeth a roddodd ar brawf wrth greu nid un ond dwy ardd wych. Roedd yn fraint i mi ei adnabod am bron i ddeng mlynedd ar hugain.”

Addysgwyd ef yn Eton, Rhydychen ac Ysgol Fusnes Harvard, a threuliodd rai o’i flynyddoedd cynnar yn yr Unol Daleithiau cyn dychwelyd i Gymru yn 1957.

Yn perthyn i lawer o sefydliadau o fewn a thu allan i Gymru, chwaraeodd ran allweddol yn yr Ymgyrch dros Gadwraeth Cymru Wledig, y Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a’r WDA. Yn ogystal â bod yn Gadeirydd y Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew (1991-97), bu’n aelod o’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS), lle bu’n Llywydd rhwng 1984 i 1994. Cydnabuwyd ei arweinyddiaeth a’i egni gyda’r wobr y Fedal Anrhydedd Victoria (VMH), anrhydedd a rannodd gyda garddwriaethwyr blaenllaw, planhigion, gwŷr a merched yr oes.

Mae Mr Herbert yn gadael pump o blant, Elizabeth Murray a Ben Herbert yn byw yn Sir Fynwy; Susannah Ford yn Llundain; Richard Herbert yn Efrog Newydd a James Hooper yn Sir Gaerloyw.