Mae trysorau Cymru yn ganolbwynt i deledu arbennig

Mae sioe teledu BBC – Bargain Hunt – yn ôl yn yr Ardd Fotaneg y penwythnos nesaf gyda’r nod o ddod â’r morthwyl i lawr ar fwy o offrymau disglair teledu.

Bydd hoff gyflwynydd pawb, sef Eric Knowles, yn arwain y weithred o amgylch 100 o stondinau sydd wedi’u gwasgaru ar draws y gwahanol leoliadau hardd yn atyniad Sir Gaerfyrddin.

I demtio a phrofocio’r tîm coch a’r tîm glas, gellir dod o hyd i arddangosfeydd gwych o arian, gemwaith, tecstilau, dodrefn ym mhob cwr o’r Ardd, o’r Tŷ Gwydr Mawr a gynlluniwyd gan yr Arglwydd Foster, i chwarteri gweision y Rhaglywiaeth – Tŷ’r Principality – drws nesaf. Ac mae mwy ym mhabell fawr yr Ardd a’r theatr fach yn ogystal â’r farchnad hen pethau boblogaidd a gesglir ar goblau Sgwâr y Mileniwm.

Bydd pwyslais, wrth gwrs, ar eitemau Cymraeg, yn enwedig crochenwaith – o Abertawe, Morgannwg, Llanelli ac Ewenni sydd wedi dod yn fwy poblogaidd.
Bydd tecstilau Cymreig hefyd yn brif nodwedd gydag amrywiaeth eang o flancedi tapestri.

Ac uchafbwynt bydd casgliad prin o samplwyr. Bydd ymweliad â stondin Glynda Speed i flasu ei samplwyr yn werth pris fynedfa yn unig. Dim ond £5 yw’r mynediad, gyda llaw – ac mae’n Benwythnos i Chi a’r Ci hefyd. Felly, dewch â’ch ci am dro o gwmpas yr Ardd.

Mae’r Ffair Hen Bethau ar ddydd Sadwrn a Dydd Sul Ebrill 6-7 ac mae’r drysau yn agor am 10yb.

Am fwy o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk