Gweiddi dros y Gwenyn

Mae gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud yng Ngardd Fotaneg Genesdlaethol Cymru yn caniatáu inni ddeall mwy am wenyn mêl a pheillwyr eraill. Mae colli cynefin, plâu, clefydau a newid yn yr hinsawdd wedi achosi dirywiad yn niferoedd pryfed sy’n peillio, ond mae gwaith gwyddonwyr yn yr Ardd yn amcanu at helpu’r pryfyn hwn i ymladd yn ôl.

Gellwch ddarganfod popeth am y gwaith hanfodol hwn mewn digwyddiad rhad ac am ddim ar Ddydd Iau (Tachwedd 19), pan fydd Pennaeth Gwyddoniaeth yr Ardd, Dr Natasha de Vere, yn rhoi darlith gyhoeddus am ddim: ‘Côd-Bar y DG: Diogelu Planhigion a Pheillwyr gan Ddefnyddio Codio-Bar DNA’.

Cynhelir y digwyddiad yn: Theatr Ddarlithio Faraday, Campws Singleton Prifysgol Abertawe, Abertawe (SA2 8PP), ac mae’n dechrau am 7yh.

*Mae Dr Natasha de Vere yn Bennaeth Gwyddoniaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac yn Uwch Ddarlithydd mewn Botaneg yn Sefydliad Bywydegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig Prifysgol Aberystwyth. Mae hi’n brif wyddonydd mewn prosiect ymchwil sy’n adnabod a chodio-bar DNA pob planhigyn blodeuol yng Nghymru.

*Mae codio-bar DNA yn defnyddio darnau bach o DNA er mwyn adnabod rhywogaethau. Mae’n caniatáu inni adnabod planhigion o’r darn lleiaf o ddeilen, hedyn neu raen paill.” Mae mentrau ar waith ar hyd ac ar led y byd er mwyn codio-bar anifeiliaid, ac arweiniodd Natasha y prosiect a wnaeth Cymru y genedl gyntaf yn y byd i godio-bar ei holl flodau.

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan Sefydliad Brenhinol De Cymru (Cyfeillion Amgueddfa Abertawe) ynghyd â Phrifysgol Abertawe.