Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Mawrth 27

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar naill ai Dydd Iau Mawrth 28ain neu Ddydd Llun Ebrill 8fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Creu Cenhinen Bedr Cŵyr Gwenyn

Ar Ddydd Mercher, Ebrill 3ydd, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Creu Blodau Cŵyr Gwenyn.

Dysgwch am strwythur ac anatomeg y cennin Pedr a nodweddion cŵyr gwenyn ar gyfer modelu.

Ail-grëwch flodau eich hun gan ddefnyddio cŵyr gwenyn i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30yb-2.30yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Gardd Lles: Sioe Flodau’r RHS Caerdydd

Does dim hir i aros tan Sioe Flodau’r RHS Caerdydd ar Ddydd Gwener Ebrill 12fed-Dydd Sul Ebrill 14eg.  Ni allwn aros i ddangos i bawb ein gardd nodwedd arbennig, Gardd Lles.

Mae’r ardd, a grëwyd gan dîm garddwriaeth yr Ardd Fotaneg mewn partneriaeth â’r prosiect Tyfu’r Dyfodol, yn hyrwyddo iechyd a lles da, yn cynnwys dwy ardal eistedd tawel, mannau preifat ar gyfer myfyrio ac i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae’r cynllun plannu yn un lliniarol gyda lliwiau gwyn a phastel, dail gweadog a haenau o blanhigion lluosflwydd.  Er mwyn gwella’r cysylltiad â natur ymhellwch, mae planhigion a chynefinoedd sy’n gyfeillgar i beillwyr wedi’u hymgorffori.

Ble mae bioamrywiaeth yn ffynnu, mae pobl yn ffynnu hefyd.

Cewch ddysgu mwy ar wefan Sioe RHS Caerdydd.

 

Adeiladu Pamau Uwch

Ar Ddydd Llun, Ebrill 15fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk.

 

Planhigion Am Ddim (Ymlediad)

Ymlediad – yr eithaf o uwch-gylchu – planhigion newydd o’r hen!

Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 27ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs ‘Planhigion Am Ddim‘.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ymlediad llystyfiant i greu planhigion newydd o’r rhai sydd eisoes yn bodoli.

Edrychwch ar doriadau gwreiddiau a choes, haenau a rhannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ar Ddydd Mawrth, Ebrill 30ain, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn.

Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.

Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  11yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Ar Ddydd Sadwrn, Mai 25ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr.

Trosolwg o egwyddorion allweddol cynllunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sut i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac sy’n bleser i’r llygad.

Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.