Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Chwefror 20

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Llysiau’r Wyddor

Ar Ddydd Iau, Chwefror 21ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Llysiau’r Wyddor.

Ysgrifennwch eich ryseitiau ar gyfer y plotiau llysiau a chrewch eich bwydlen calendr hau a thyfu.

Adnabyddwch gnydau sengl ac aml gnydau a gweld ble i’w gosod yn eich cynllun. Ewch ati i ymarfer hau yn y polytwnnel a phlannu tu allan.

Ychwanegwch flas i’ch plot gyda pherlysiau. Nodwch flodau unflwydd a blodau lluosflwydd a dysgwch sut mae tyfu o hedyn a phlanhigion plwg.

Gorffennwch y diwrnod gydag ymweliad â’r abwydfeydd aflonydd a gweld pa mor hawdd yw gwneud bwyd i’r ardd o wastraff cegin.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Byr AM DDIM* Tyfu Tatws – Hanner Tymor Mis Chwefror

Gan ganolbwyntio ar hanes a hyblygrwydd y planhigyn tatws anhygoel, gan edrych ar wahanol fathau a sut y gellir eu plannu i gynhyrchu cnwd helaeth er mwyn i chi fwynhau gartref.  Dysgwch sut i dyfu amrywiaeth o datws mewn gwahanol gynwysyddion a photiau ar y cwrs byr rhad ac am ddim* hwn.  Ewch ag ychydig o datws had ar ddiwedd y cwrs i’w plannu adref.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Mathau o datws, a pharatoi tatws had.
  • Y gwahaniaethau rhwng cyfnodau tyfu gwahanol datws.
  • Gofynion pridd.
  • Cynhwysyddion y gellir eu defnyddio i dyfu tatws.
  • Cynaeafu’ch tatws.

Cyrsiau 45 munud o hyd am 11yb, 12.30yp a 2yp ar Ddydd Sul Chwefror 24ainDydd Mercher Chwefror 27ain a Dydd Gwener Mawrth 1af – yn addas ar gyfer pob oed.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd Hanner Tymor mis Chwefror yr Ardd – gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd – ac fe’u darperir gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad yr Ardd, ewch yma os gwelwch yn dda.

 

Sioe Flodau Caerdydd RHS

Bu’n pleser croesawu’r RHS i’r Ardd ddoe wrth iddynt ffilmio darn ar ein gardd am Sioe Flodau Caerdydd, Gardd Lles!

Bydd Gardd Lles yn canolbwyntio ar sut mae garddio a gerddi yn cael effaith cadarnhaol ar ein hiechyd a’n lles ffisegol a meddyliol.

Dewch i ddweud helo yn ystod y Sioe sydd ymlaen o Ddydd Gwener Ebrill 12fed-Dydd Sul Ebrill 14eg.

 

Gardd Ddŵr

Ar Ddydd Iau, Chwefror 28ain, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Gardd Dŵr.

Dewch ag elfen fyfyriol a phleserus i’ch lle gydag ymagwedd ddiymdrech a dull cynaliadwy.

Dysgwch sut i greu gardd ddŵr mewn hen gynhwysydd sy’n addas i’w ail-ddefnyddio. Nodwch offer a deunyddiau ar gyfer y dasg a pharatowch i’w hadeiladu.

Dilynwch ganllaw syml i ddewis planhigion ac ymarfer plannu i drefnu cynllun.

Ewch â syniadau i ffwrdd gyda chi i gynnal pwll iach ar gyfer ymwelwyr bywyd gwyllt.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf.

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Garddio Heb Balu: Cyflwyniad Ymarferol

Ar Ddydd Mercher, Mawrth 20fed, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Mark Sheppard, am gwrs undydd i gyflwyno manteision Garddio Heb Balu.

Ni ddylai tyfu bwyd gwych fod yn waith trwm.  Bydd y cwrs difyr hwn yn eich dysgu pam bydd newid i system dim-palu nid yn unig yn garedig i’ch cefn, ond hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth, yn lleihau CO2, yn gwella cyflwr y pridd gan gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig, rhyfeddol, iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-4yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Ailgylchu Gwastraff Gardd: Mannau Trefol a Phlotiau Gwledig

Ar Ddydd Iau, Mawrth 14eg, ymunwch â Hyfforddwraig Garddwriaethol prosiect Tyfu’r Dyfodol, Susan O’ Brien, am gwrs Ailgylchu Gwastraff Gardd.

Dysgwch sut mae gwneud compost yn rhwydd a bwydo’ch pridd gyda ‘bwyd’ o wastraff gardd a sgrapiau cegin.

Archwiliwch yr ystod o systemau compostio glân a graddfa fach yn yr ardd i gynnwys abwydfeydd a chôn treulio bwyd compost. Gwelwch sut maen nhw’n gweithio.

Trafodwch pam fod compostio’n bwysig, sut i gynaeafu a ble mae ei ddefnyddio. Ewch â syniadau oddi yma a chynnal pentwr iach.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-1yp.  £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Pamau Uwch

Ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol gwadd, Neil Barry, am gwrs Pamau Uwch.

Dysgwch sut mae adeiladu pamau uwch i dyfu planhigion bwytadwy neu addurnol.  I’r rhai sydd a symudedd cyfyngedig, mae pamau uwch yn haws eu defnyddio a’u cynnal.

Mewn ardal gyfyngedig, neu ar wyneb caled, maent yn eich galluogi i dyfu mwy o blanhigion.  Dysgwch am y deunyddiau sydd eu hangen a sut i’w adeiladu a’i phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbriteyr Ardd os gwelwch yn dda.