Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Kess PhD

Planhigion Pryfed Peillio: datblygu a phrofi cymysgeddau hadau a chynlluniau plannu sy’n denu pryfed peillio i erddi, safleoedd hamdden a systemau amaethyddol. Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 28 Gorffennaf 2017.

Swyddog Gweinyddiaeth ac Estyn Allan

Mae hon yn swydd cyfnod penodol a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am hyd at 39 mis.  Mae ar gael o fis Mehefin 2017 tan fis Awst 2020.  Yr oriau o waith yw 18.75 yr wythnos, gyda gofyniad penodol ar gyfer hyblygrwydd i drefnu’r oriau hyn mewn ffordd sy’n cydlynu gydag aelodau eraill tîm y prosiect i sicrhau’r anghenion drwy gydol yr wythnos 7 diwrnod.  Bydd gweithio ar benwythnosau a rhoi nosweithiau yn debygol o fod yn ofynnol ar sail rota.  Y cyflog yw hyd at £17,500 y flwyddyn pro-rata yn ôl cymwysterau a hanes gwaith.

Clerc Gweinyddiaeth a Chyllid 

Cytundeb Cyfnod Penodedig 36 mis. Gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu, mae hwn yn swydd ran-amser, dros dro (40% clla). Disgwylir i’r trefniant gweithio i fod yn 15 awr (hyblyg) yr wythnos. Y cyflog yw £7,200 (pro-rata i lawn-amser £18,000) y flwyddyn.

Ysgoloriaeth PhD NERC ENVISION – Archwilio ecoleg o fioamrywiaeth paill yn yr awyr gan ddefnyddio dadansoddiad DNA amgylcheddol a nodi cysylltiadau â chlefyd y gwair.

Rydym yn hysbysebu am gyfle PhD i’w gael ei chynnal yn Labordy Ecoleg Foleciwlaidd & Geneteg Pysgodfeydd (MEFGL), ym Mhrifysgol Bangor i ddechrau ym mis Hydref 2017.  Y dyddiad cau am geisiadau: Gorffennaf 2, 2017 gyda’r disgwyl i gyfweliadau ddigwydd rhwng 13eg-14eg o Orffennaf.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.