Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, edrychwch ar yr atodiadau isod.

Cydlynydd Prosiect

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £30,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Hyfforddwr Garddio Ecosystem

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £21,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Hyfforddwr Garddwriaethol – Oedolion

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £20,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Hyfforddwr Garddwriaethol – Plant

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £20,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Swyddog Gwyddoniaeth

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â thyfwyr a mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £28,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Swyddog Marchnata a Digwyddiadau

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Myfyriwr Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant 2018-19

Mae dau leoliad ar gael i fyfyrwyr cofrestredig mewn prifysgol yn y DG. Yn ogystal â’r hyfforddiant
gwyddonol ac ysgoloriaeth o £3,000 (am y flwyddyn), cewch lety am ddim (gan gynnwys biliau
gwasanaethau cyhoeddus) mewn tŷ myfyrwyr wrth ymyl ein gwarchodfa natur. Disgwylir i’r lleoliad
ddechrau ar Hydref/Awst a phara am 12 mis.

Lleoliad myfyriwr Ecoleg Adfer Coedwigoedd Glaw

Dyma gyfle i gwblhau lleoliad 12 mis i gynorthwyo ein gwaith ymchwil ar adfer coedwigoedd glaw gan gydweithio â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Canolfan Faes Danau Girang a KOPEL. Bydd y myfyriwr llwyddiannus yn treulio chwe mis yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a chwe mis yn Sabah, Borneo.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Cyfleoedd Gwirfoddoli