Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Garddwr

Dyma swydd parhaol yn dechrau o’r dyddiad cynharaf a ellir trefnu.  Yr oriau o weithio yw 37.5 awr yr wythnos, yn gweithio o 8yb hyd at 4yp.  Bydd disgwyl i chi weithio ar benwythnosau ar sail rota.  Y cyflog yw £15,871.10 y flwyddyn.

Garddwr (60% clla)

Dyma swydd parhaol yn dechrau o’r dyddiad cynharaf a ellir trefnu. Yr oriau o weithio yw 22.5 awr yr wythnos, yn gweithio o 8yb hyd at 4yp. Bydd disgwyl i chi weithio ar benwythnosau ar sail rota. Y cyflog yw £15,871.10 y flwyddyn (60% pro rata i gyfradd llawn amser.)

Kess PhD

Planhigion Pryfed Peillio: datblygu a phrofi cymysgeddau hadau a chynlluniau plannu sy’n denu pryfed peillio i erddi, safleoedd hamdden a systemau amaethyddol. Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 28 Gorffennaf 2017.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.