Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Cynorthwyydd Marchnata

Gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf a gellir trefnu, mae hyn yn swydd ran-amser barhaol o 30 awr yr wythnos (80% cll-a).  Disgwylir y drefn o weithio i fod 6 awr y diwrnod ac i ddarparu goruchwyliaeth am gylchres anffurfiol o 5 diwrnod allan o 7.  Mae’r cyflog o £14,040 yn pro-rata i £17,550 y flwyddyn.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am yrru strategaeth cyfryngau cymdeithasol yr Ardd – ar Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn, felly mae gwybodaeth weithredol ar bob un ohonynt yn hanfodol.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Cyfleoedd Gwirfoddoli