Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol

Mae yna ddwy swydd wag i ddechrau ym mis Medi 2017:
Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol y Cynllun Gerddi Cenedlaethol
Prentisiaeth Patrick Daniell mewn Garddwriaeth Fotanegol Dyma gyfle i ennill cymhwyster a sgiliau mewn garddwriaeth, wrth ennill profiad ymarferol ochr yn ochr â garddwriaethwyr eraill mewn gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i hyrwyddo datblygiad yr Ardd ifanc hon, byddwch yn helpu i gyflawni safonau gyda’r gorau yn y byd tra byddwch yn datblygu eich gyrfa eich hun.

Gwahoddir ceisiadau am swydd 22mis, llawnamser (i ddechrau Mai 2017) syddwedieigyllidotrwy grant NERC gyda’rteitl “Defnyddio genetegmoleciwlariddeallgwaddodiadpaillgwair: gwellamodelau bioaerosol a’rgoblygiadauiiechydddynol”. Fe  fydd yr ymgeisyddllwyddiannusynrhan o dim aml-ddisgyblaethyngweithio ar y rhynwynebrhwngdadansoddiadgenetegmoleciwlar o gyfansoddiadpaill, modeluaerobiolegolaiechydddynol.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.