Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn dilyn ymddeoliad ein Cadeirydd Rob Jolliffe ym mis Mai 2018, mae’r Bwrdd nawr yn ceisio Ymddiriedolwr gyda’r potensial i gael ei enwebu fel Cadeirydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ardd ym mis Tachwedd eleni. Mae Ymddiriedolwyr Cyfredol hefyd yn gymwys i ymgeisio. Dyddiad cau: Dydd Gwener 15 Mehefin, 2018

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Apprenticeship in Botanical Horticulture

This is a full time fixed term position for a two-year period starting 04 September 2018. Training hours are 37.5 per week on any five days out of seven as required to ensure team cover from 8 am to 4pm. Weekend work is expected on a rota basis. The annual leave allowance will be 25 days. The apprenticeship allowance is paid in line with age-related national minimum wage.

Cyfieithiadau Cymraeg ar gael yn fuan