Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithio i ni

Ceidwad Pilipalod

Mae hon yn swydd ran-amser, am gyfnod penodol.  Mae ar gael i’w ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu.  Yr oriau gwaith safonol yw 10-6yp ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, neu fel sy’n ofynnol i ddiwallu anghenion y sefydliad.  Mae’r cyflog wedi’i osod ar yr isafswm cyflog cenedlaethol.

Peirannydd Cynnal a Chadw Aml-Sgil

Gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu, mae hon yn swydd barhaol, llawn amser.  Y cyflog yw £18,000.00 y flwyddyn, gyda’r bwriad o ddechrau ym mis Medi 2017.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Ymddiriedolwr

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.

Am ragor o fanylion , gweler yr atodiad isod.