Blogiau'r Ardd

Gerddi Mwyaf Hygyrch Prydain – Age UK

gan

Mae’r Ardd wedi’i chynnwys yng Ngerddi Mwyaf Hygyrch Prydain gan ‘Age UK’.

Mae’r erthygl, gan Robyn Lewis, yn dangos y gerddi cyhoeddus mwyaf hygyrch ac, yn ogystal â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn cynnwys Gerddi Fotaneg Frenhinol Kew yn Llundain, Gardd Castell Sissinghurt yng Nghaint a’r Ardd CGF Wisley yn Surrey.

Fel un o brif Brosiectau’r Mileniwm yng Nghymru, roedd hygyrchedd yn elfen bwysig o ddyluniad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda holl lwybrau’r ardd ffurfiol yn addas am gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd.

Mae’r Ardd hefyd yn cynnig gwasanaeth bygi ‘mynd a dod’ lle mae gyrwyr gwirfoddol yn cludo ymwelwyr gyda symudedd cyfyngedig o brif fynedfa’r Ardd (Y Porthdy) i naill ai’r Tŷ Gwydr Mawr, y Bloc Stablau ble mae’r Bwyty Tymhorau, siop roddion a’r oriel wedi eu lleoli, neu ardal arall o’r Ardd.

Gwelwch yma am yr erthygl lawn, neu yma am fwy o wybodaeth ar hygyrchedd yr Ardd.