Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr yr Ardd – Chwefror 9

gan

Dyma gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

 

Croeso

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, gyda’r newyddion a digwyddiadau diweddaraf.

Dyma rhai dyddiadau i nodi yn eich dyddiaduron:

Dydd Sul 26ain o Chwefror – Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Ffair Fwyd a Chrefft gyda cherddoriaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr, mynediad AM DDIM i bawb mewn anrhydedd i’n nawddsant.

Dydd Mercher 1af o Fawrth – Dydd Gŵyl Dewi
Dewch i ddathlu’r diwrnod arbennig yma yn yr Ardd gyda mynediad AM DDIM i bawb.

Dydd Sul 26ain o Fawrth – Sul y Mamau
Ffair Fwyd a Chrefft gyda cherddoriaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr – mynediad AM DDIM i bob mam!

 

Penwythnos i Chi a’r Ci

Yn dilyn galw mawr, mae dyddiadau arbennig wedi’u neilltuo yng nghalendr perchnogion cŵn ar gyfer dod â’u cŵn gyda nhw i’r Ardd.

Ar yr 11eg a 12fed o fis Chwefror, gall ymwelwyr i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol dod a’u cŵn gyda nhw am ymweliad.  Gwnewch ddiwrnod ohoni a dewch â’ch ffrind gorau am ymweliad i fwynhau 598 o erwau’r Ardd.

A pheidiwch ag anghofio, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, felly gallwch chi dod â’ch ci am ymweliad ar y 13eg, 20fed a 27ain o Fis Chwefror!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.

 

Mercher Mwdlyd

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o hwyl a sbri, gweithgareddau yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant bach o dan oed ysgol, ac yn gyfle arbennig i rieni fynd â’u plantos yn agos at natur yn y dŵr a’r mwd – byth bynnag fo’r tywydd!

Mae’r gweithgareddau yn dechrau o’r Porthdy, mae yna dâl mynediad arferol i oedolion ac mae plant o dan 5 mlwydd oed am ddim.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Addysg ar 01558 667150.

 

Hanner Tymor Mis Chwefror

Gyda hanner tymor ar y ffordd, efallai hoffech wybod bod gan yr Ardd wythnos yn llawn gweithgareddau a hwyl wedi’i gynllunio.

Byddwn yn dylunio a chreu rocedi yn bennaf dros yr hanner tymor, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Felly, ymunwch â ni am ddigonedd o hwyl a sbri i’r teulu cyfan!

Bydd y gweithgareddau yn dechrau ar Ddydd Sadwrn Chwefror 18fed, gyda chyfle i gyfarfod â phryfed megis Malwoden Anferth ac i fwyta pryfed – os hoffech chi!

Bydd yna hefyd ymweliad gan ddewin/jyglwr Fferm Ffoli, Luke Jugglestruck i fwynhau.