Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr yr Ardd – Ebrill 6

gan

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Penwythnos i Chi a’r Ci

Ar yr 8fed a 9fed o fis Ebrill, gall ymwelwyr i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol dod a’u cŵn gyda nhw am ymweliad.  Gwnewch ddiwrnod ohoni a dewch â’ch ffrind gorau am ymweliad i fwynhau 598 o erwau’r Ardd.

A pheidiwch ag anghofio, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, felly gallwch dod â’ch ci am ymweliad ar y 3ydd, 10fed, 17eg a 24ain o Fis Ebrill!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.

 

Gwyliau’r Pasg yn yr Ardd

Dros y Pasg bydd digon o gerddoriaeth, hud a lledrith ac anifeiliaid yn yr Ardd!

Gallwch wylio Quack Pack bydenwog Meirion Owen yn dangos eu doniau, neu beth am gwrdd â mirgath?  Dydd Llun, cofiwch am orymdaith Clwb Coetsys Dyfed dryw’r Ardd, pawb yn ysblennydd yn eu hetiau gwanwynol.  Ceir digwyddiadau hwyliog a gemau i’r teulu bob dydd trwy gydol gwyliau’r Pasg!
Dyma beth sydd ymlaen:
8-20 Ebrill – Maldodi Ŵyn Bach – Sgwâr y Mileniwm

8-23 Ebrill – Llwybr Antur a Gwobr Wallace

8-9 Ebrill – Penwythnos i Chi a’r Ci – Dewch â’ch ci am dro o gwmpas yr Ardd

9 Ebrill – Jugglestruck – Theatr Botanica

10 Ebrill – Diwrnod i Chi a’r Ci – Dewch â’ch ci am dro o gwmpas yr Ardd

12 Ebrill – Hwyl yn yr Ardd – straeon, caneuon, dawnsio, cerddoriaeth, crochenwaith, Tots Rygbi a Sioe Roald Dahl – Theatr Botanica ac ardaloedd eraill

13 Ebrill – Cwrdd â Mirgath – 11yb, 12:30yp, 2yp & 3:30yp – £3 y sedd y sioe

14 Ebrill – DYDD GWENER Y GROGLITH
Cwrdd â Mirgath – 11yb, 12:30yp, 2yp & 3:30yp – £3 y sedd y sioe,
Cwac Pac – 12yp, 1yp, 2yp & 3yp & Jugglestruck
Taith Adfer y Parcdir – 2:00yp o Fynedfa Gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr
‘The Bumbles of Honeywood’ – Straeon a Gweithgareddau Gwenyn – Y Tŷ Gwydr Mawr

15 Ebrill – SADWRN Y PASG
Jugglestruck, Cwac Pac – 12yp, 1yp, 2yp & 3yp
Dawnswyr Llanarthne, Saethyddiaeth – Neuadd yr Apothecari

16 Ebrill – SUL Y PASG
Fiddlebox, Jugglestruck & Cwac Pac – 12yp, 1yp, 2yp & 3yp

17 Ebrill – LLUN Y PASG
Clwb Coetsys Dyfed – Gorymdaith y Pasg, Fiddlebox,
Cwac Pac – 12yp, 1yp, 2yp & 3yp,
Cwrdd â Mirgath – 11yb, 12:30yp, 2yp & 3:30yp – £3 y sedd y sioe, Diwrnod i Chi a’r Ci – Dewch â’ch ci am dro o gwmpas yr Ardd, Brenig (Deuawd Werin) – 1-3yp.

18 Ebrill – Cwrdd â Mirgath – 11yb, 12:30yp, 2yp & 3:30yp – £3 y sedd y sioe

21 Ebrill – Bore Coffi i Aelodau – Sgwrs ar ymchwil peillwyr – Aelodau’n Unig

22-23 Ebrill – Sioe Hen Bethau’r Gwanwyn – Dros 100 o stondinau a ‘Bargain Hunt’ y BBC

 

Tocyn Dychwelyd yr Ardd

MAE’N TOCYN DYCHWELYD YMA ETO!

Mae ein ‘tocyn dychwelyd’ arbennig sy’n caniatáu mynediad am ddim am wythnos, yn ôl y flwyddyn hon, mewn pryd ar gyfer gwyliau’r Pasg!

Felly, bydd unrhyw un sy’n prynu tocyn i’r Ardd nawr hyd at Ragfyr 31ain 2017 yn cael ei ganiatáu i ddod nôl i’r Ardd AM DDIM am saith diwrnod ar ôl eu hymweliad – a gymaint o weithiau ag y dymunwch!

 

Erthygl ‘Age UK’

Mae’r Ardd wedi’i chynnwys yn erthygl Gerddi Mwyaf Hygyrch Prydain gan ‘Age UK’.
Mae’r erthygl, gan Robyn Lewis, yn dangos y gerddi cyhoeddus mwyaf hygyrch ac, yn ogystal â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn cynnwys Gerddi Fotaneg Frenhinol Kew yn Llundain, Gardd Castell Sissinghurt yng Nghaint a’r Ardd CGF Wisley yn Surrey.
Fel un o brif Brosiectau’r Mileniwm yng Nghymru, roedd hygyrchedd yn elfen bwysig o ddyluniad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda holl lwybrau’r ardd ffurfiol yn addas am gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd.
Mae’r Ardd hefyd yn cynnig gwasanaeth bygi ‘mynd a dod’ lle mae gyrwyr gwirfoddol yn cludo ymwelwyr gyda symudedd cyfyngedig o brif fynedfa’r Ardd (Y Porthdy) i naill ai’r Tŷ Gwydr Mawr, y Bloc Stablau ble mae’r Bwyty Tymhorau, siop roddion a’r oriel wedi eu lleoli, neu ardal arall o’r Ardd.
Gwelwch yma am yr erthygl lawn, neu yma am fwy o wybodaeth ar hygyrchedd yr Ardd.

 

Sioe Flodau’r CGF Caerdydd

Cadwch lygad am arddangosfa ryngweithiol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ym Mhabell Darganfod Sioe Flodau’r CGF yng Nghaerdydd, a chymerwch ran yn ein cystadleuaeth ‘Rhannau o’r Corff’!

Mae Sioe Flodau’r CGF Caerdydd ymlaen ar Ddydd Gwener, Sadwrn a Sul yr wythnos hon, ym Mharc Bute, Castell Caerdydd.