Oriel yr Ardd

Mae Oriel yr Ardd yn swatio yng nghornel ein Bloc Stablau

Mae Oriel yr Ardd yn dangos ystod o arddangosfeydd celf a ysbrydolwyd gan fyd natur a botaneg trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r rhain yn cynnwys popeth o baentiadau i ffotograffiaeth, o waith gwnïo i ddarluniadau.

Ry’n ni’n hoffi dangos arddangosfeydd gan artistiaiad sydd wedi’u hen sefydlu, ynghyd â rhai gan dalent newydd cyffrous a gwaith gan fyfyrwyr colegau celf.

 

Bydd y rhan fwyaf o arddangosfeydd yn parhau am tua deufis, a chynllunir rhai i gydfynd â’r tymor neu ddigwyddiadau perthnasol yn yr Ardd.

Rhaglen Oriel yr Ardd 2019 – 2020

8 Chewfror 2020 –  26 Ionawr 2021

Drwy’r Drych gan Stitching Botanical

12 Ebrill –  7 Mehefin 2021

Cen gan Stitching Botanical

8 Chewfror – 5 Ebrill 2021

Fforestwyr, Ffermwyr a Physgod  gan Aberystwyth Printmakers