Canolfan Arddio: Y Pot Blodyn

Gellir dod o hyd i’r Pot Blodyn ar bwys mynedfa’r ymwelwyr yn y Porthdy

Yma bydd amrywiaeth eang o blanhigion ar werth, rhai ohonynt wedi eu tyfu’n lleol ac yn wahanol i’r hyn a geir mewn canolfannau garddio eraill. Yn y Siop Blanhigion fe welwch anrhegion a photiau hefyd, heb sôn am blanhigion lu, o’r cyffredin i’r ecsotig.

Mae’r Siop Goffi, ger Y Pot Blodyn, yn lle hyfryd i ddod i ymlacio tra’n mwynhau danteithion Cymreig a gynhyrchir yn lleol yn ein lluniaeth ysgafn. Mae hefyd cyfle i chi brynu cynnyrch Cymreig fel bara lawr, jamiau, caws a chacennau.

Does dim tâl mynediad i’r Pot Blodyn, ac felly gall unrhyw un alw i mewn heb orfod talu i ymweld â’r Ardd.