Tŷ Principality

Mae pump ystafell gynadledda ysblennydd yn Nhŷ Principality

Maent yn amrywio mewn maint o stafell fwrdd ar gyfer wyth o gynadleddwyr, i stafell mewn arddull theatr i cant a deg o gynadleddwyr.

Mae golygfeydd ysblennydd, taflunydd, sgriniau ac offer aml-gyfryngol gan bob stafell. Yn ychwanegol, mae gan un stafell TG gyfoes dros ben 14 PC, pob un â mynediad i’r rhyngrwyd.

Lleoliad ardderchog, addas ar gyfer:

  • Cynadleddau
  • Cyfarfodydd Bwrdd
  • Diwrnodau Hyfforddiant
  • Seminarau
  • Lansiadau Cynnyrch
  • Cyflwyniadau
  • Arddangosiadau
  • Arddangosfeydd
  • Hyfforddiant TG

Os oes diddordeb gennych mewn archebu stafell yn Nhŷ Principality, cysylltwch â Chris Moore ar 01558 667114 neu e-bostriwch Sarah Williams

Yr unig ran o blasty William Paxton sydd yn weddill heddiw yw’r adeilad trawiadol hwn. Llety’r gweision, bragdy, golchdy a cheginau oedd yma. Ar ôl goroesi’r tân ym 1931, a ddistrywiodd y prif blasty, daeth y llety gweision wedyn yn ffermdy o’r enw Trawscoed.