Craig yr Oesoedd

Arddangosfa unigryw o ddaeareg Cymru sy’n rhychwantu 300 miliwn o flynyddoedd

Cewch gyfle yma i gyffwrdd ag olion creaduriaid a fu farw dros 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a gweld gweddillion fforestydd trofannol enfawr a oedd unwaith yn gorchuddio De Cymru, a rhyfeddu at ganlyniadau ffrwydriadau anferth o losgfynyddoedd a ysgydwodd fyd tanforol Cymru.

Byddwch yn darganfod hefyd pam fod dros 70 rhywogaeth o gen yn tyfu ar yr arddangosfa unigryw hon o ddaeareg Cymru.

Mae Craig yr Oesoedd yn ardddangosfa cystal ry’n ni wedi creu gwefan arbennig iddi.