Pont Felin Gât

Mae’r llwybr hwn ar gau wrth i’r prosiect adfer fynd rhagddo. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 

Mae Pont Felin Gât yn ddyffryn coediog prydferth iawn

Dyma gyfle i ymwelwyr weld golygfa ysblennydd yn y gwanwyn o flodau hynafol y coetir, fel clychau’r gog, llygaid Ebrill, blodau’r gwynt ac eglyn.

Edrychwch hefyd am wybedwyr brith sy’n bridio yno, a’r moch daear. Yn yr hydref, bydd y ddaear o dan eich traed yn dod yn fyw gan ffyngau, rhai nas cofnodwyd mewn unrhyw le arall yng Nghymru.

Mae’r canopi o goed y dderwen a’r onnen, a choed eraill anfrodorol fel y ffawydden a’r oestrwydden yn awgrymu gorffennol diddorol.

Ry’n ni’n gwybod fod Pont Felin Gât, 200 gan mlynedd yn ôl, yn edrych yn hollol wahanol. Bryd hynny, roedd yn ffurfio rhan hanfodol o Barc Rhaglywiaethol Neuadd Middleton. Roedd yn llai coediog, ac fe’i dominyddwyd gan ddŵr. Roedd llynnoedd mawrion, nentydd, sgydau, tai baddon, pwll plymio a phontydd yno. Gallwch weld gweddillion y rhain heddiw, gan gynnwys rhaeadr swnllyd sy’n dal i lifo’n addurnol rhyw 200 mlynedd ar ôl iddi gael ei llunio yn y lle cyntaf.

Sut y’ch chi’n mynd yno?

Mae Pont Felin Gât rhyw 10 munud o waith cerdded o Floc Stablau’r Ardd. Bydd gwaith awr o gerdded yn mynd â chi drwy’r coed ac ar draws tir ffermio godidog gyda golygfeydd ysblennydd o’r Tý Gwydr Mawr. Codwch daflen o’r Porthdy neu wrth un o’r ddau fynediad i Warchodfa Natur Waun Las, neu dilynwch y polion sydd wedi eu marcio â phennau oren.