Coed y Tylwyth Teg

Os ydych yn ddistaw wrth gerdded mewn i’r goedwig ar ddechrau’r Llwybr Cefn Gwlad Cymru, efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld ychydig o hud yr Ardd; wedi cuddio ymhlith y coed mae yna weddillion o barti te’r tylwyth teg, pentref caws llyffant ac efallai welwch olion o drigolion y goedwig.  Fe hefyd welwch seiloffon y goedwig a’r gegin fwd i chwarae gyda.