Dôl Cae Trawscoed

Mwynhewch y ddôl o gaeau gwair a rheolir yn draddodiadol, a chrwydro i lawr hen lôn wledig

Mae’r ddôl wair hon, ar dir Cae Trawscoed, wedi blodeuo’n sioe wych o flodau gwylltion, ers inni ddechrau torri’r gwair dim ond unwaith y flwyddyn, a hynny yn y 1990au hwyr.  Fel y gwnaeth ffermwyr am gannoedd os nad miloedd y flynyddoedd, ry’n ni’n torri’r gwair unwaith yn unig, a hynny pan fo’r blodau gwylltion wedi cael cyfle i flodeuo a thaflu’u hadau.

Felly o Fai hyd at ddiwedd Awst, mae cyfle i weld tonnau o flodau gwylltion, gan gynnwys 4 math o degeirian, ynghyd â nifer eraill o flodau sydd wedi mynd yn brin iawn yng nghefn gwlad – ers y 1930au, mae Prydain wedi colli dros 98% o’r dolydd a oedd yn gartref i flodau gwyllt.

  • Sylwch ar yr holl adar, gwenyn a phili-palod sydd i’w canfod yma hefyd.
  • Tua 1km o hyd yw’r daith gerdded hon, sy’n rhan o rwydwaith o lwybrau’n gwau drwy Warchodfa Natur Waun Las.
  • Cofiwch wisgo esgidiau pwrpasol.

Mae’r daith lai na 5 munud o gerdded o’r Stablau.