Gardd Tyfu’r Dyfodol

Os hoffech chi syniadau newydd ar gyfer gosod a threfnu’ch gardd eich hun er mwyn tyfu ffrwythau, llysiau, perlysiau a blodau, yna mae Gardd Tyfu’r Dyfodol i chi

Rhennir yr arddangosfa yn welyau fydd yn dangos dulliau gwahanol o dyfu – gardd i batrwm potager, gwelyau a godwyd, rhai traddodiadol, mannau cysgodlyd, a mannau addas i fywyd gwyllt.

Bob blwyddyn ceir un gwely wedi ei blannu i ddilyn thema benodol.

Fe ddewch chi o hyd iddi yn y bwlch rhwng yr Ardd Siapaneaidd a wal fewnol yr Ardd Ddeu-fur.

Mae’r Ardd wedi cychwyn ar ail gam brosiect Tyfu’r Dyfodol i hyrwyddo garddwriaeth Cymru, amlygu planhigion ar gyfer pryfed peillio, amddiffyn bywyd gwyllt a hyrwyddo garddio ar gyfer bwyd, iechyd a lles.  P’un ai ydych yn arddwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.