Diogelu Planhigion Cymru

Mae’r arddangosfa hon o blanhigion brodorol Cymreig rhyw 5 munud o daith gerdded o’r Bloc Stablau

Mae’r planhigion hyn yn dod o bedair Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cymru

  • Cwm Idwal yn Eryri
  • gwarchodfa natur Maes y Facrell ar y Gogarth Fawr ar arfordir gogleddol Cymru
  • Cynffig ger Port Talbot ar arfordir deheuol Cymru
  • rhostir Waun Las, y Warchodfa Natur Genedlaethol yma yn yr Ardd yng nghalon Sir Gaerfyrddin.

Mae’r arddangosfa hynod o ddiddorol hon yn dangos sut y mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ynghyd â chadwriaethwyr ledled Cymru, yn gweithredu i gadw planhigion gwyllt Cymreig sydd dan fygythiad.

Gyda garddwriaethwyr yr Ardd, mae ein gwyddonwyr hefyd wedi tyfu ac astudio nifer o’r planhigion hyn. Yn hytrach na bod y gwaith hwn yn anweledig ac felly ddim yn cael ei werthfawrogi, penderfynwyd arddangos rhai o’r planhigion prydferth hyn, llawer ohonynt yn rhai delicet a thlws.

Mae llyfryn maint poced am yr arddangosfa hon, a elwir Diogelu Planhigion Cymru, ar gael am 75c o’n Siop Anrhegion.

Mae’r arddangsofa hon yn rhan o’r ardal Cadw er mwyn ein Dyfodol.