Canolfan Tyfu

Lle Dysgu yw’r Ganolfan Tyfu

Adeilad pren yw’r Ganolfan Tyfu, a grëwyd gan brosiect Tyfu’r Dyfodol. Mae yma ddwy stafell ddosbarth, toiledau, a gwelyau o blanhigion yn yr awyr agored, lle y gall myfyrwyr ddod i ddysgu technegau garddio ymarferol. Gyferbyn â’r adeilad mae dôl wair drawiadol, sydd â channoedd o degeirianau yn eu blodau yn ystod y gwanwyn a’r haf.

Ewch i’n tudalennau Dysgu Gydol Oes i ddarganfod cwrs fydd at eich dant.