Cyfleusterau ‘Changing Places’

Mae yna gyfleusterau ‘Changing Places‘ ger y Porthdy.  Mae ystafelloedd ‘Changing Places’ wedi’u dylunio fel eu bod yn gwbl hygyrch ac yn darparu digon o le ac offer i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio’r toiled yn annibynnol.  Sylwch os gwelwch yn dda, mae angen allwedd RADAR i gael mynediad i’r ystafell ‘Changing Places’.