Ewch i Dalu

Mae angen y wybodaeth hon arnom i brosesu’ch pryniant. Bydd y wybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n ddiogel i’r cwmni sy’n trin ein taliadau ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw bwrpas arall ac eithrio pan fyddwch wedi dewis derbyn y cylchlythyr wythnosol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein Hysbysiad Preifatrwydd