Bagloriaeth Cymru

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau i gefnogi gwahanol elfennau o’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd.

Prosiectau Unigol

Mae’r Ardd yn cynnig amrywiaeth o bynciau y gall myfyriwr ar unrhyw lefel eu hastudio ar gyfer adran Prosiect Unigol y cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Gan fod amrywiaeth o brosiectau cyffrous ac arloesol yn digwydd yn yr Ardd drwy’r amser, gallwn gynnig canllaw a phrofiad i chi ar amrywiaeth o bynciau:

 • Cadwraeth planhigion
 • Bioamrywiaeth
 • Ffermio organig
 • Cynaliadwyedd
 • Ffynonellau ynni amgen
 • Ailgysylltu pobl â natur
 • Pwysigrwydd peillwyr
 • Hanes lleol a diwylliant
 • Rôl elusen
 • Eco-atyniadau

Her Dinesydd Byd-Eang – addysgu a dysgu

Trwy weithdai yn yr Ardd, gallwn gefnogi agwedd addysgu a dysgu adran Her Dinesydd Byd-Eang o gymhwyster  Bagloriaeth Cymru.   Gan ganolbwyntio ar Feddwl yn Feirniadol, Datrys Problemau, Creadigrwydd a Newydd-deb, anogir disgyblion i ddechrau datblygu safbwynt bersonol mewn perthynas â phynciau fel:

 • Masnach Deg
 • Ynni’r Dyfodol
 • Byw’n Gynaliadwy
 • Rheoli Gwastraff
 • Cynnyrch Moesegol ac Eco-gyfeillgar
 • Cwsmeriaeth
 • Llygredd

Menter a Chyflogadwyedd – addysgu a dysgu

Ymwelwch ag un o brif atyniadau twristiaeth Cymru er mwyn darganfod pa wasanaethau a chynnyrch ry’n ni’n eu cynnig yma.

Sialens Gymunedol

Gallwch gwblhau eich Sialens Gymunedol yn yr Ardd drwy weithio gyda Phrosiect y Rhaglywiaeth.

Edrychwch ar ein Rhaglenni Cyfnod Allweddol 4 er mwyn darganfod gweithdai a all eich cefnogi ar bynciau fel: Masnach Deg, Bwyd a Milltiroedd Bwyd, Technolegau Gwyrdd, Cynaliadwyedd, a Hamdden a Thwristiaeth.

 

Sut i Archebu Ymweliad yn Ymwneud â Bagloriaeth Cymru

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg os gwelwch yn dda er mwyn archebu ymweliad.