Ysgolion Uwchradd

Mae ein rhaglenni ymarferol ar gyfer Addysg Uwchradd yn cynnig profiadau dysgu sy’n cael eu harwain gan staff brwdfrydig a phrofiadol, ac yn cefnogi’r cwricwlwm a seilir ar sgiliau, ac yn canolbwyntio ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang, yn ogystal â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (GTPM).

Mae pob sesiwn yn cynnwys:

  • Y dewis o ymweliad rhad ac am ddim i athro, wedi’i drefnu ymlaen llaw, cyn yr ymweliad gan y grŵp
  • Mynediad i’r Ardd i ddisgyblion a staff dysgu (rhowch alwad er mwyn trefnu cymarebau)
  • Cwrdd a chyfarch ar fynediad
  • Gweithgaredd arbennig i chi, sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, a arweinir gan un o’n hathrawon.
  • Mynediad i’n cyfleusterau ciniawa.

Peidiwch ag anghofio bod y rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn digwydd yn yr awyr agored, felly paratowch am bob tywydd.

Gellir addasu ein holl raglennni er mwyn cwrdd ag anghenion eich dosbarth.

Gellwch hefyd ddod â grŵp hunan-arweiniol i’r Ardd.

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg am fwy o fanylion.