Cyfnod sylfaen

Amcan ein rhaglenni i gyd yw meithrin angerdd am y byd naturiol yn ein hymwelwyr, a brwdfrydedd dros fyw’n gynaliadwy – mae’n rhaglenni wedi’u cynllunio’n arbennig gennym er mwyn cefnogi a gwella unrhyw gwricwlwm. Gall pob un o’n cyrsiau gael eu haddasu i gyd-fynd ag anghenion eich grŵp.

Rhaglenni’r Cyfnod Sylfaen

Antur Tedwen

Cewch ddarganfod yr hyn sydd ei angen ar anifeiliaid er mwyn byw a goroesi, wrth i chi helpu Tedwen i ddod o hyd i’w ffrindiau o amgylch yr Ardd, tra’n rhoi cyfle i chi ymdeimlo â’r amgylchedd awyr agored

‘Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth

Ry’n ni wedi addasu ein Helfa Arth i’ch galluogi i brofi gweithgareddau mewn amgylchfyd addysgol yn yr awyr agored.  Gellwch gefnogi Gwyddoniaeth, edrych ar gynefinoedd, llythrennedd, cael hwyl gyda iaith a stori, Mathemateg, a chwblhau heriau ar hyd y ffordd.   Gadewch inni wybod ar beth yn union yr hoffech ganolbwyntio.

Hau Hadau

Cewch ddysgu mwy am hadau a sut mae planhigion yn dechrau tyfu.   Bydd cyfle gennych i edrych ar wahanol hadau, i edrych y tu fewn i hedyn, a phlannu hadau i’w meithrin yn ôl yn yr ysgol.

Tymhorau yn yr Ardd

Mae patrymau pwysig i bob un o’r pedwar tymor; dewch i’w profi nhw yma yn yr Ardd.   Mae gweithgareddau a gemau yn helpu plant i fwynhau’r hud a lledrith – beth bynnag fo’r tywydd.

Y Gwlyb a’r Rhyfeddol

Cewch brofi dŵr yn ei holl ogoniant,  yn ystod diwrnod diogel a chyffrous yn yr Ardd.   Cewch archwilio ffynhonnau, rhaeadrau, ffrydiau, pyllau, llynnoedd a cherfluniau dŵr.  Fe gewch astudio beth yw natur dŵr, a pham ei fod yn angenrheidiol i fywyd y blaned.

Pastai Mwd, Ffeuau a Phethau Gwingllyd

Trwy gyfrwng stori a chwarae rhan, cewch ddarganfod rhai o’r ffyrdd y mae anifeiliaid bach a mwy yn byw ac yn goroesi yn ein coetiroedd.  Byddwch yn gwneud gweoedd a ffeuau, yn chwarae gêm cudd-wisgo, a gwneud anifeiliaid gan ddefnyddio mwd fel clai modelu!

Coetir Rhyfeddol

Cyflwynwch eich dosbarth I ecoleg coed Cymreig drwy archwilio bywyd planhigion a chwrdd â chreaduriaid sy’n gwneud eu cartref yma.

Rhaglenni Tymhorol

Nadolig Gofalgar a Chymwynasgar

Edrych ar bethau byw yn eu cynefin gyda thema dymhorol.   Cewch ddysgu sut i helpu’r Robin Goch a’i ffrindiau i oroesi’r gaeaf.  Ar gael ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr.

Crefftau’r Nadolig

Dewch i wneud Addurniadau’r Nadolig o ddeunyddiau naturiol, ac fe ddysgwch am darddiad rhai o draddodiadau mwyaf poblogaidd y Nadolig.  Ar gael ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr.

Ry’n ni’n hapus i gynnig y rhaglenni hyn beth bynnag fo’r tywydd, ond mae rhai yn gweithio orau yn ystod cyfnodau arbennig o’r flwyddyn.   Rhowch alwad inni er mwyn inni roi cyngor i chi wrth gynllunio’ch ymweliad.

Sut i drefnu rhaglen Cyfnod Sylfaen

Cysylltwch â Kay Bailey yn yr Adran Addysg i drefnu ymweliad.