Addysg ar ôl 16

Bob blwyddyn ry’n ni’n croesawu myfyrwyr o amrywiaeth o sefydliadau addysg ôl-16 a phrifysgolion.

Ry’n ni’n cynnig teithiau tywys a rhaglenni wedi’u haddasu’n arbennig ar eu cyfer er mwyn cwrdd â’u hangenion ar bynciau sy’n cynnwys:

 • Gwyddor Fotaneg Gymhwysol
 • Garddwriaeth
 • Datblygu Cynaliadwy a Thechnolegau Gwyrdd
 • Arolygu a Chadw Cynefin
 • Peirianneg yn yr Ardd Fotaneg (gan gynnwys y Tŷ Gwydr Mawr)
 • Teithio, Hamdden a Thwristiaeth
 • Addysg yn yr Awyr Agored
 • Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang
 • Archeoleg Parciau a Gerddi
 • Cadwraeth o Amgylchedd Hanesyddol – Rheolaeth Treftadaeth
 • Coed Hynafol – gwerth a rheolaeth eu hanes a bioamrywiaeth
 • Dyluniad Parciau a Gerddi Hanesyddol
 • Syr William Paxton a’i Barc Dŵr y Rhaglywiaeth
 • Tirlun a gerddi addurnol  17eg Ganrif y Neuadd Middleton

Gallwch hefyd ymweld â ni fel grŵp hunan-arweiniol.   Efallai yr hoffech ddefnyddio’r lleoliad unigryw er mwyn ysgogi gwaith celf, ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol neu farddoniaeth, neu er mwyn cael eich ysbrydoli gan arddangosfeydd celf neu lwybrau tymhorol.

 

Sut i archebu ymweliad

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg os gwelwch yn dda er mwyn archebu eich ymweliad.