Hunan-arweiniol

Bydd prydferthwch yr Ardd ac arwyddocâd byd-eang ein gwaith cadwraethol yn rhoi amgylchedd ysgogol a dilys i ddysgwyr o bob oed a gobeithio y bydd modd iddynt ddehongli’r profiad mewn ffordd greadigol. Gallwch ymweld ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, rhai wedi’u hysbrydoli gan arddangosfeydd Celf, neu deithiau tymhorol sy’n gysylltiedig â’n casgliadau o blanhigion.

Mae’r Ardd, a’r ystâd ehangach, yn cynnig y lle delfrydol ar gyfer grŵp hunan-arweiniol i archwilio amrywiaeth o bynciau, fel:

 • Ffotograffiaeth
 • Darlunio
 • Paentio
 • Ysgrifennu barddoniaeth
 • Ffermio organig
 • Rheoli tirwedd
 • Bioamrywiaeth

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau a llwybrau i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o’r Ardd, gan gynnwys:

 • Llwybr Technolegau Gwyrdd
 • Her ‘Gwelaf i â’m Llygaid Bach i’ yn Y Tŷ Gwydr Mawr
 • Taflen Weithgaredd ‘Yn Ôl i Natur’
 • Helfa Peillwyr
 • Llwybr y Cyfnod Rhaglywiaethol
 • Llwybrau Coed Tymhorol

Sut i archebu ymweliad Hunan-arweiniol

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg i holi am ymweliad neu ei drefnu, os gwelwch yn dda.