Ymweld â Chi

Gallwn ddod â’n gweledigaeth atoch chi, i’r ysgol neu i’r dosbarth. Byddwn yn falch o gael rhannu’r neges am gysylltu pobl â’r amgylchedd naturiol, a dysgu ar gyfer cynaliadwyedd

‘Gwasanaethau’ boreol, Sgyrsiau a Gweithdai

Gallwn gynnig sesiynau rhyngweithiol ar y themâu canlynol:

  • Datblygu Cynaliadwy
  • Dysgu yn yr awyr agored
  • Ailgylchu
  • Eich gardd fotaneg
  • Pwysigrwydd planhigion
  • Sgiliau allweddol Bagloriaeth Cymru

 

Hyfforddi ac Ymgynghori

Gallwn gynnig cefnogaeth i staff yr ysgol ar:

  • Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang
  • Dysgu yn yr awyr agored
  • Rheoli gardd ysgol
  • Datblygu tiroedd ysgolion

 

Sut i archebu

Cysylltwch â Kay yn yr Adran Addysg os gwelwch yn dda, er mwyn holi neu drefnu ymweliad.