I Athrawon

Ry’n ni’n amcanu at gefnogi athrawon ym mha bynnag ffordd y gallwn ni, ac ry’n ni am i athrawon a’u disgyblion gael y mwyaf o’u hymweliad â’r Ardd.

Ry’n ni’n cynnig cyngor i grwpiau hunan-arweiniol a chyfleoedd i hyfforddi athrawon, ond gallwn hefyd ddod â’n gweledigaeth atoch chi, er enghraifft mewn gwasanaethau boreol yn yr ysgol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi ac ymgynghoriadau.

Cofiwch bod pob ymweliad addysgiadol â’r Ardd yn cynnwys ymweliad am ddim i’r athro o flaen llaw, er mwyn cynllunio’n briodol cyn dod â’r grŵp yma.