Rhowch gyfraniad

Rydyn ni’n elusen gofrestredig ac mae’r rhan fwyaf o’n cyllid yn dod o dderbyniadau wrth y glwyd, gwerthiant, llogi’r cyfleusterau a chynllun aelodaeth gwych yr Ardd Fotaneg.

Ers 2008, rydyn ni wedi derbyn cyllid o £550,000 y flwyddyn i’n cynnal a hynny gan Lywodraeth Cymru.

Sut bynnag, rydyn ni wedi gorfod chwilio am nawdd a grantiau oddi wrth amrywiaeth o sefydliadau i’n helpu ni i ddal ati, ac rydym yn parhau i wneud hynny. Buom yn ffodus hefyd i dderbyn cyfraniadau hael oddi wrth sefydliadau ac unigolion, a byddem yn croesawu unrhyw gyfraniadau eto yn y dyfodol, bach neu fawr.
Os hoffech chi ein helpu i gadw planhigion prin, diogelu ein hetifeddiaeth ddiwylliannol fotanegol, ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ymestyn ein gwasanaeth addysg amgylcheddol, cliciwch yma. Bydd hyn yn mynd â chi i wefan trydydd parti lle gallwch chi gyfrannu at Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ar y llaw arall, ebostiwch neu ffoniwch, Catrin Evans, ar 01558 667102 am sgwrs gyfrinachol.

Os oes diddordeb gennych mewn rhoi cyfraniad nawr, gallwch chi hefyd bostio siec at:
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Neuadd Middleton
Llanarthne
Sir Gaerfyrddin
SA32 8HG

Diolch.