Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenynwr yn dal i aros

  Mae hi’n demtasiwn i fynd i mewn i’r cychod gan ein bod yn ysu am gael dechrau, ond bydd rhaid inni fod yn amyneddgar am nawr.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Prosiect Plannu Coed Ceirios Sakura

  Mae ein Garddwriaethwyr wedi bod yn brysur yn plannu 100 o goed ceirios Siapaneaidd i ychwanegu at ein Perllan Geirios bresennol a’r Ardd Siapaneaidd gerllaw, fel rhan o’r Prosiect Sakura

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Natur yn deffro

  Mae cynhesrwydd yr haul yn cymhell natur allan o’i thrymgwsg yn yr Ardd.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen

  Roedd hi mor braf gweld y gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen yr wythnos diwethaf, gobeithio bod hyn yn arwydd fod dyddiau da i ddod

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Planhigion Unflwydd yn y Tŷ Gwydr Mawr

  Mae’r tîm garddwriaethol wedi bod yn brysur yn plannu planhigion unflwydd o Awstralia yn y Tŷ Gwydr Mawr, yn barod ar gyfer arddangosfa prydferth yn yr haf.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

  Mae’r eirlysiau wedi dod allan a’r cennin Pedr, ac mae bylbiau eraill y gwanwyn yn aros i wthio’u pennau allan i’n cyfarch

  Darllen rhagor