Tocynnau & Thalebau Rhodd

Gallwch brynu tocyn rhodd i ffrind neu berthynas a rhoi diwrnod allan iddyn nhw yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y tocynnau yn ddilys am flwyddyn o’r diwrnod eyu prynwyd – neu ddyddiad Penblwydd, Nadolig, ayyb.

Mae tocynnau rhodd ar gael am y prisiau isod gyda phob pris yn cynnwys TAW, Cymorth Rhodd a thâl post:

 

  • Un Tocyn Oedolyn = £12.50
  • Dau Docyn Oedolyn = £23.00
  • Tocyn Teulu = £27.00 (2 oedolyn a hyd at 4 o blant)

 

Gall tocynnau gael eu danfon yn syth at y derbynnydd neu at y prynwr ynghyd â gwybodaeth am yr Ardd yn barod at yr ymweliad. Gadewch 7 diwrnod gwaith i’r anrheg i gyrraedd os gwelwch yn dda.

Mae talebau rhodd hefyd ar gael i’w defnyddio yn ein siopau manwerthu ac arlwyo. Gallwch brynu unrhyw nifer ohonynt, gan gofio eu bod yn dod mewn talebau o £5. Gall rhain cael eu prynu efo’r tocynnau rhodd (syniad anrheg – 2 tocyn, gyda £20 mewn talebau rhodd i fynd tuag at ginio yn opsiwn poblogaidd, neu hyd yn oed £5 ar gyfer paned o goffi!).

Un peth i’w gofio – nid ydym yn gallu rhoi newid pan fyddwch yn gwario talebau yn ein siopau manwerthu ac arlwyo.

Os hoffech brynu tocyn rhodd neu daleb rhodd, ffôniwch y Porthdŷ ar 01558 667148/ 667149.