Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

 

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth

Dyma gyfle i ennill cymhwyster a sgiliau mewn garddwriaeth, wrth ennill profiad ymarferol ochr yn ochr â garddwriaethwyr eraill mewn gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i hyrwyddo datblygiad yr Ardd ifanc hon, byddwch yn ei helpu i gyflawni safonau gyda’r gorau yn y byd tra byddwch yn datblygu eich gyrfa eich hun.

Rydym yn croesawu ymholiadau anffurfiol a dylid cyfeirio’r rhain yn y lle cyntaf at Will Ritchie, Curadur Garddwriaeth will.ritchie@gardenofwales.org.uk. Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos yn glir sut rydych yn bodloni’r meini prawf ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys rhif ffôn ac e-bost), copïau electronig fyddai orau, at Emma Grey, Swyddog AD <emmagrey@gardenofwales.org.uk erbyn 30 Ebrill 2019.

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk