Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

 

Garddwriaethydd

Rydym yn cynnig cyfle i arddwriaethydd brwd sy’n meddu ar frwdfrydedd a gallu dilys i fod yn rhan o’n tîm medrus, ymrwymedig. Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda’r casgliad amrywiol o blanhigion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac i feithrin gwybodaeth a sgiliau newydd.

Swydd barhaol yw hon, a fydd yn cychwyn ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Yr oriau gwaith yw 37.5 awr yr wythnos, sef 8am tan 4pm fel arfer. Disgwylir i chi weithio ar y penwythnos ar sail rota. Y cyflog yw £16,605 .00 y flwyddyn.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk