Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Swyddog AD 

Mae’n debygol iawn bod gennych gofnod gwych o ddarparu cefnogaeth Adnoddau Dynol a gweinyddol yn barod ar lefel uwch ynghyd â chymhwysedd amlwg o gymryd rhan mewn modd sy’n cefnogi AD ar gyfer rheolwyr. Gan ddechrau ar y dyddiad cynharaf posib a ellir ei drefnu, mae hon swydd rhan amser (60% fte).

Mae disgwyl i’r oriau gwaith o 22.5 yr wythnos cael eu gwneud dros isafswm o 3 diwrnod llawn ond efallai bydd angen hyblygrwydd i weithio’r oriau dros 5 diwrnod yn dibynnu ar anghenion busnes. Y cyflog yw £13,800 (pro-rata i llawn-amser £23,000) y flwyddyn.

Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

Mae hwn yn gyfle da i rywun sydd â brwdfrydedd dros weithio fel rhan o dîm bach a hyblyg i gyfrannu at lwyddiant un o gyrchnodau mwyaf eiconig Cymru.

Yn y rôl yma, byddwch yn cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweithredol a chynnal a chadw, yn gweithio fel rhan o dîm bach sy’n cwmpasu safle mawr.

Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Huw Davies, Pennaeth Gweithredoedd a Chyfleusterau, ar 01558 667109 neu huw.davies@gardenofwales.org.uk.

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Am ragor o fanylion am swyddi, cysylltwch â Cellan Williams ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk