Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

We’re currently experiencing problems uploading the job descriptions for these posts. So if you are interested, either click on the job title to see the job description, or email emma.grey@gardenofwales.org.uk for details.

Swyddog Treftadaeth
Middleton – Adennill Paradwys; Adfer Regentaidd Prin

Mae hon yn swydd tymor sefydlog a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri fyny hyd at 24 mis yn y lle cyntaf. Mae ar gael yn dechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu tan fis Hydref 2020. Mae posibilrwydd y bydd y cyfnod yma’n cael ei ymestyn am gyfnod penodol arall y tu hwnt i Hydref 2020. Mae oriau gwaith yn 37.5 ar unrhyw bum niwrnod allan o saith yn ôl yr angen cwrdd ag anghenion y prosiect. Mae’n debygol y bydd angen gwaith penwythnos ar sail trefn. Mae’r cyflog hyd at £25,000 y flwyddyn yn ôl cymwysterau a chymhwysedd cofnod. Ystyrir rhannu swyddi. Fe’ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom ni a’r hyn a wnawn.

Uwch Arddwr (Ystâd)

Mae hon yn swydd barhaol gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae oriau gwaith yn 37.5 yr wythnos, fel arfer yn gweithio o 8 am i 4 pm. Disgwylir gwaith penwythnos ar sail rota. Y cyflog yw £18,484.00 y flwyddyn.

Garddwr (Ystad)

Mae hon yn swydd barhaol gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae oriau gwaith yn 37.5 yr wythnos, fel arfer yn gweithio o 8 am i 4 pm. Disgwylir gwaith penwythnos ar sail rota. Y cyflog yw £16,121.00 y flwyddyn.

Swyddog Llynnoedd

Mae hon yn swydd barhaol gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae oriau gwaith yn 37.5 yr wythnos, fel arfer yn gweithio o 8 am i 4 pm. Disgwylir gwaith penwythnos ar sail rota. Y cyflog yw £ 17,000.00 y flwyddyn.

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.