Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.

Am fanylion pob swydd, cliciwch ar deitlau’r swyddi isod.

Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol x 2

Mae dwy brentisiaeth treftadaeth ddiwylliannol yn cael eu cynnig: – Gweinyddwr Treftadaeth Prentisiaid a Chynorthwyydd Treftadaeth Prentisiaid. Bydd y ddwy rôl yn cefnogi gweithgareddau’r Tîm Adfer Rheolaeth ac yn gweithio law yn llaw â Swyddog Gweinyddu a Gwirfoddolwyr y prosiect, Swyddog Treftadaeth yr Ardd a’r Rheolwr Prosiect, gan eu cefnogi yn eu dyletswyddau wrth ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i weithio mewn rôl dreftadaeth unwaith mae’r cyfnod hyfforddi wedi’i gwblhau.

Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn dilyn ymddeoliad ein Cadeirydd Rob Jolliffe ym mis Mai 2018, mae’r Bwrdd nawr yn ceisio Ymddiriedolwr gyda’r potensial i gael ei enwebu fel Cadeirydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ardd ym mis Tachwedd eleni. Mae Ymddiriedolwyr Cyfredol hefyd yn gymwys i ymgeisio. Dyddiad cau: Dydd Gwener 15 Mehefin, 2018

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cyfieithiadau Cymraeg ar gael yn fuan