Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Deg Rhywogaeth sydd dan Fygythiad o Ddiflannu Ledled y Byd – yn Un Cae yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

  Dychmygwch warchodfa natur, a honno’n cynnwys rhywogaethau prin sy’n cyfateb i fison Ewrop, orangutang Sumatra, llewpart yr eira, yr arth wen, y manatî, y mwnci colobws du, y crwban môr gwyrdd, yr armadilo mawr, jiráff Masai a llwyn y ddraig

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwenyn unig a lle y gellir eu gweld

  Pan fydd rhywun yn crybwyll gwenyn wrthych, mae’n debyg mai gwenyn mêl neu gacwn sy’n dod i’r meddwl. Fodd bynnag, mae yna lawer o wenyn eraill yn suo o gwmpas, heb i neb sylwi arnynt yn aml.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Y byd trwy lygaid pryf

  A ydych erioed wedi meddwl pam y mae gan wenyn ddwy set o lygaid, neu pam y mae llygaid gwas y neidr yn cwrdd ar gopa ei ben?

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gwlyb Gwlyb Gwlyb

  Mae’r holl dywydd gwlyb yma’n bryder, gan nad yr oerfel sy’n lladd gwenyn, ond y lleithder a’r llwydni, felly rydym yn archwilio’r cychod gwenyn yn rheolaidd i sicrhau ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ein gwenyn.

  Darllen rhagor