Blogiau'r Ardd

Y Ffordd i Chelsea

gan

Bydd y cynllunwyr arobryn Kati Crome a Maggie Hughes yn datguddio’r cyfan am gynhyrchu gardd a enillodd fedal yn Chelsea, pan fyddan nhw’n ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Iau, Medi 26.

Bydd y ddwy, a fu’n gyfrifol am ein gardd ‘Brysiwch Wella’ yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol a oedd yn dathlu ei 100fed penblwydd, yn rhoi sgwrs ‘Y Ffordd i Chelsea’ am 11yb.

Roedd eu champwaith syfrdanol yn darlunio’r nifer o ffyrdd y gall gardd a’i phlanhigion wella eich iechyd, trwy gyfrwng ffurfiau hynafol, traddodiadol, modern a wahanol o feddygyniaeth.

Meddai Maggie: “Y bwriad oedd dal yr ymdeimlad dyrchafol y gall ymweld â gardd brydferth ennyn, ynghyd â dangos y buddiannau iachusol a all ddeillio o greu gardd debyg eich hun.”

Ysbrydolwyd pwll crwn gardd Chelsea, a’i waliau o gerrig a rendrwyd, a’r ffrwd, gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Yr atyniad mawr a’r prif destun siarad oedd y llwybr ‘adweitheg’, a gynlluniwyd i’w gerdded yn droednoeth, ac i ysgogi gwasgbwyntiau adweitheg.

Mae tâl o £2 ar gyfer y ddarlith ac fydd yn cynnwys coffi a bisgedi. Os hoffech wybod mwy am yd digwyddiad hwn ac eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ffoniwch 01558 667149.

* Noddwyd yr ardd ‘Brysiwch Wella’ gan Penn Pharmaceuticals a Phartneriaeth Twristiaeth De Orllewin Cymru, cefnogir gan Tyfu’r Dyfodol.