Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Jin Waun Las

  Yn cyflwyno ‘Waun Las’, Jin Sych Llundain a wnaed gan ddefnyddio planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr a mêl o’n gwenyn.

  Darllen rhagor
 2. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Ardd yn tyfu

  Mae’n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyhoeddi penodiad pum Ymddiriedolwr newydd

  Darllen rhagor
 3. Sebon Aur yr Ardd Newydd

  Mae cynhyrchion newydd cyffrous yn ymuno â’r dewis o nwyddau Aur yr Ardd, ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn unig.  Mae tri sebon newydd hyfryd nawr ar werth yn Siop Rhoddion yr Ardd Fotaneg – Sebon Mêl, Sebon Mêl a Lafant a Sebon Mêl a Mynawyd y Bugail Rhosynnog. Mae’r sebonau hyn wedi eu […]

  Darllen rhagor
 4. Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr

  Bydd ymgyrch newydd i ddiogelu peillwyr yn rhoi diwedd ar y gêm rwlét yr ydym yn ei chwarae bob tro y byddwn yn prynu planhigyn.

  Darllen rhagor
 5. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn agored i’r cyhoedd eto o ddydd Llun 6 Gorffennaf ymlaen.

  Darllen rhagor
 6. Ystâd Middleton

  Sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn y flwyddyn 2000, a hynny er mwyn creu gardd fotaneg newydd ar gyfer y mileniwm newydd. Rydym yn ymrwymedig i waith ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr. Mae’r Ardd Fotaneg wedi’i lleoli ar safle Ystad Middleton, ac rydym wedi bod yn archwilio hanes […]

  Darllen rhagor