Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Mae’r Ardd ar agor

  Mae ardaloedd awyr agored yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor. Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu croesawu ein hymwelwyr ac aelodau yn ôl i’r Ardd Fotaneg! Nawr ein bod wedi ailagor, gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r parcdir wedi’i adfer. Cymerwch gip ar y mapiau sydd wedi’u lleoli o amgylch yr Ardd ac ewch […]

  Darllen rhagor
 2. Blodau gwyllt yn llesol? Chwilio am wyddonwyr gwerin medrus ar gyfer astudiaeth yn y DG – ac i helpu ysbytai’r GIG i flodeuo

  Mae angen criw o arddwyr amatur o bob rhan o’r DG ar gyfer prosiect ymchwil newydd i edrych ar fuddiannau tyfu planhigion, gwirfoddoli a chymunedau ar-lein

  Darllen rhagor
 3. Gwenyn Mêl yn Haneswyr: Gwenyn mêl yn amlygu’r modd y mae ein tirwedd flodau wedi newid dros y 65 mlynedd diwethaf

  Mae gwenyn mêl wedi bod yn helpu ymchwilwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i olrhain sut y mae caeau, gwrychoedd, mannau gwyllt a gerddi y Deyrnas Unedig wedi newid ers yr 1950au.

  Darllen rhagor
 4. Ewch ati i hau a thyfu er mwyn creu eich dôl fach eich hun

  Trawsnewidiwch eich lawnt trwy greu dôl – mae’n haws nag yr ydych yn ei feddwl.

  Darllen rhagor
 5. Creu hafan wanwyn arbennig ar gyfer peillwyr

  Am dyfu planhigion sy’n berffaith ar gyfer peillwyr?

  Darllen rhagor
 6. Jin Waun Las

  Yn cyflwyno ‘Waun Las’, Jin Sych Llundain a wnaed gan ddefnyddio planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr a mêl o’n gwenyn.

  Darllen rhagor