Will Ritchie, Curator

Will Ritchie

Curadur

Mae’r Curadur yn gyfrifol am ddatblygu gweledigaeth a strategaeth arddwriaethol o’r Ardd, ac ar gyfer yr holl drefniadau sy’n gysylltiedig ag agweddau a safonau’r Ardd; am reolaeth staff a’r tîm garddio; ac i weithio fel hyrwyddwr am gadwraeth planhigiong a materion garddio.  Mae’r Curadur yn aelod o’r Tîm Rheoli Uchaf.

Nid yw Will Ritchie yn ddieithr i erddi botaneg o bwys, roedd ei swydd fwyaf diweddar yng Ngerddi Fotaneg Glasgow.  Yna, roedd ganddo tri chasgliad o blanhigion cenedlaethol i fagu – begonias, coedrenyn a thegeirianau.

Cyn hynny, fe wnaeth teithio’r byd, ac wedi gweithio ym Mharc Cenedlaethol Hot Springs, Arkansas, yng Ngardd Fotaneg Oman yn ogystal â’r Gerddi Fotaneg Frenhinol yng Nghaeredin.  Yn wreiddiol o Swydd Aberdeen, fe wnaeth arbenigo yn nhacsonomeg ac etifeddeg fel rhan o’i gradd meistr.

Mae ei ddiddordebau’n cynnwys y Bannau Brycheiniog, seiclo a gwylio gymaint o gemau rygbi sy’n bosib.