Y goesgoch fwyaf

Geranium maderense

Ar draws yr ynysoedd folcanig ger arfordir Affricanaidd Môr yr Iwerydd, esblygodd rai planhigion yn ffurfiau enfawr o flodau cyfarwydd.

Mae hwn yn tyfu’n wyllt ym Madeira, ac mae’n perthyn i’r planhigyn bychan a welir yn ein cloddiau ni yng Nghymru, y goesgoch neu lysiau’r llwynog.