Yr Iâr Wen Fawr

Pieris brassicae

Gweladwy nawr

Mae’r Iâr Wen Fawr yn löyn byw mawr, cyffredin, sydd i’w weld yn y gwanwyn a’r haf.

Mae benywod sy’n oedolion yn dodwy wyau ar aelodau o deulu’r Brassicaceae, sy’n cynnwys bresych, ac, yn Saesneg, dyna pam y mae’r rhywogaeth hon, a’r iâr wen fach, yn cael eu galw’n Cabbage White O ganlyniad, gellir gweld y glöyn byw hwn yn aml mewn gerddi a rhandiroedd.

Gellir yn hawdd ddrysu rhwng y rhywogaeth hon a’r iâr wen fach, ond mae’r marciau ar flaen adain uchaf yr Iâr Wen Fawr yn dywyllach a helaethach.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt ger y bresych yn yr Ardd Furiog Ddwbl a’r Ardd Tyfu’r Dyfodol.