Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Diwrnod Diddordeb Mewn Planhigion 4: Tormaen Iwerddon

  Mae stori hynod ddiddorol am sut y daeth y planhigyn hwn i fod yn ein casgliad Diogelu Planhigion Cymru

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Golygfeydd y Parcdir – Ewch ar Lwybr 2.1 Milltir o Hyd yr Ardd

  On this walk you’ll get some great views, get to meet our friendly livestock and maybe see some wonderful wildlife

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Cylchlythyr yr Ardd – Ionawr 4ydd

  Gwybodaeth ar ddigwyddiadau ar y ffordd o gylchlythyr yr Ardd

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Newyddion Da ar y Dyfrgi

  Yn dilyn nifer o flynyddoedd o geisio, mae gennym ein llun a darn o ffilm gyntaf o ddyfrgi yma yn yr Ardd.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Byw’n gyflym, marw’n ifanc – Mae’r Gwyfod Atlas yn ‘roc a rôl’ iawn

  Byw’n gyflym, marw’n ifanc – Mae’r Gwyfod Atlas yn ‘roc a rôl’ iawn “Bruce, mae’n rhaid i ti ddod yma.” Dyna Carl Holmes, ein garddwr campus sydd wedi goruchwylio’r trawsffurfiad o’n Tŷ Trofannol i’r atyniad newydd – Plas Pilipala.  Mae’n siarad ar set symud a siarad yr Ardd, ac mae’n swnio’n gyffrous. “Wyt ti’n mynd…

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gadael y gwair i dyfu

  Mae’r borfa rhwng y Tŷ Gwydr Mawr a’r Rhodfa Uchaf wedi dod yn ardal ragorol i weld blodau gwyllt.

  Darllen rhagor