Blogiau'r Ardd

Nadolig Cynaliadwy

gan

Mae’n Nadolig Cynaliadwy a Llawen iawn yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae gennym chyfres arbennig o weithdai a digwyddiadau tymhorol, rydym yn anelu at leihau’r gormodedd, gwastraff a’r straen sy’n gysylltiedig yn aml ac amser yma o’r flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth a rhestr lawn o ein gweithdai a gweithgareddau Nadolig Cynaliadwy cliciwch yma.

Rydyn hefyd nawr yn cynnig cinio Nadolig yn yr Ardd. Mae’r fwydlen Nadolig ar gael yn dyddiol tan ddydd Sul 23ain Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01558 667141 neu e-bostiwch catering@gardenofwales.org.uk.

 

Ffair Fwyd y Nadolig

Cymerwch bleser gyda danteithion tymhorol y Nadolig yn Ffair Fwydpoblogaidd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ragfyr 15 & 16.

Y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol yw’r lleoliad ar gyfer y dathliad hwn o fwyd a diod leol, ac mae rhywbeth at ddant pawb yn sicr ymhlith yr offrymau tymhorol yn y tŷ gwydr un-bwa mwyaf yn y byd. Bydd hefyd cerddoriaeth yn cael i chwarae yn y Tŷ Gwydr Mawr

Bydd yr amrywiaeth eang o ddanteithion blasus ar gael sy’n cynnwys cacennau moethus gan enillwr yr Apprentice – Alana Spencer, caws, siocled a siytni, mel, nwyddau wedi pobi a seidr, cig wedi’i gochi a choffi, a llawer fwy o fwydydd.

 

Gweithdai Cynaliadwy’r Nadolig

Gyda themâu wythnosol, bydd gweithdai moesegol AM DDIM* Tyfu’r Dyfodol ar gyfer oedolion yn eich dysgu sut i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau i greu’ch papur lapio, anrhegion ac addurniadau eich hun. Archebwch am weithdai Tyfu’r Dyfodol ar dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Rhagfyr 12
Gweithdy Pyrograffeg y Nadolig 

Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.
https://www.eventbrite.co.uk/e/christmas-pyrography-workshop-gweithdy-pyrograffeg-y-nadolig-tickets-52958776125

Gweithdy Torch Porthwr Adar 
Dewiswch o ddetholiad o ddeunyddiau sydd wedi’u chwilota ac ychwanegwch steil eich hun i sylfaen torch wedi’i wehyddu gan law. Mae helyg a bedw mewn gwahanol feintiau i weddu i’ch cartref.
Hefyd crëwch ddantaith blasus ar gyfer adar y tymor hwn ac ewch adref â mochyn coed i hongian yn yr awyr agored.
https://www.eventbrite.co.uk/e/birdfeeder-wreath-workshop-gweithdy-torch-porthwr-adar-tickets-52809607959

Rhagfyr 15
Gweithdy Anrhegion, Cardiau a Thagiau Anrhegion Syanoteip
Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, wrth wneud anrhegion, cardiau neu dagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio fflora a ffawna tymhorol wedi’u pigo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
https://www.eventbrite.co.uk/e/cyanotype-workshop-gweithdy-syanoteip-tickets-52864675668

Gweithdy Torch Helyg Traddodiadol
Dewch â rhywfaint o’r tu allan i mewn yn ystod y Nadolig hwn gyda chymorth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Dewch i wneud torch neu gylch addurnol traddodiadol fel addurn Nadolig, i’w defnyddio fel canolbwynt i ddrws neu’r bwrdd.
https://www.eventbrite.co.uk/e/traditional-willow-wreath-workshop-gweithdy-torch-helyg-traddodiadol-tickets-52811703226

Rhagfyr 16
Gweithdy Anrhegion, Cardiau a Thagiau Anrhegion Syanoteip 
Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, wrth wneud anrhegion, cardiau neu dagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio fflora a ffawna tymhorol wedi’u pigo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
https://www.eventbrite.co.uk/e/cyanotype-workshop-gweithdy-syanoteip-tickets-52864675668

Gweithdy Torch Helyg Traddodiadol
Dewch â rhywfaint o’r tu allan i mewn yn ystod y Nadolig hwn gyda chymorth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Dewch i wneud torch neu gylch addurnol traddodiadol fel addurn Nadolig, i’w defnyddio fel canolbwynt i ddrws neu’r bwrdd.
https://www.eventbrite.co.uk/e/traditional-willow-wreath-workshop-gweithdy-torch-helyg-traddodiadol-tickets-52811703226

Nodwch nid yw’r gweithdai am ddim hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd, gwelwch yma am brisiau mynediad os gwelwch yn dda.

 

Sioeau Gwdihŵ’r Nadolig

Dewch i gwrdd ag ein Gwdihŵ Siôn Corn yn ein sioeau dyddiol gan y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain. Pob dydd tan Rhagfyr 23 am 1yp, mae ein sioeau Gwdihŵ’r Nadolig dyddiol hefyd yn cynnwys arddangosfeydd gwdihŵ, cerddoriaeth, gemau.
Mae hyn i gyd yn cymryd lle yn babell fawr yr Ardd a’r gost yw £3.50. Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a’i arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30yb a 2.30yh.

 

Groto Siôn Corn

Dewch i gwrdd â Siôn Corn rhwng 12-3yh ar Ragfyr 15-16 yn ein Groto Nadoligaidd a Cynaliadwy.
Cewch gwrdd â Siôn Corn am anrheg yn y Tŷ Gwydr Mawr. Cost – £3.50.

 

Pantomeim y Nadolig

Bydd Mess Up The Mess yn perfformio Yr Antur Olaf am 11.30yb a 2.30yh ar Dydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 15-16.
Allan o’r Gerddi Paradwys, mae grŵp dewr o arwyr yn mynd ar daith trwy’r gofod ar gwest i ddarganfod cartref newydd. Yn cael eu profi gan dwyll, gornestau a sombïod, a fyddant yn gallu dod o hyd i’r byd chwedlonol y maen nhw’n ceisio cyrraedd?

Mae rhaid archebu tocynau o flaen llaw, cliciwch yma i wneud hyn. Mae tocynnau’n £2.50 ac yn ychwanegol i pris fynediad i’r Ardd.

 

Aelodaeth fel Anrheg

Mae aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn anrheg sy’n parhau i roi.

Mwynhewch ysblander a harddwch y lle arbennig iawn hwn 363 diwrnod y flwyddyn – o gyn lleied â £40.

Yr anrheg perffaith. Am nawr a’r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

 

Carolau yn yr Ardd

Oherwydd amgylchiadau tu allan i’n rheolaeth, mae’r digwyddiad Carolau yn yr Ardd – a gynlluniwyd ar gyfer Nos Fercher 12 Rhagfyr – wedi ei ganslo. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.