Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Rhagfyr 5

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Nadolig Cynaliadwy

Bydd hi’n Nadolig Cynaliadwy a llawen iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol eleni!

Ymunwch â thîm Tyfu’r Dyfodol am gyfres arbennig o gyrsiau byr yn rhad ac am ddim*, sy’n ceisio lleihau gormodedd, gwastraff a’r straen sy’n gysylltiedig yn aml â’r Nadolig.

Mewn cyfnod pan ydym i gyd am fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd a lleihau’n defnydd o blastigion untro, beth am ddysgu sut i addurno’ch papur lapio browneich hun, sut i greu torch sydd hefyd yn borthwr adar a sut i gynhyrchu rhoddion a thagiau hardd syanoteip ynghyd â llawer mwy.

I archebu’ch lle ar gwrs byr, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda, nodwch nid yw’r cyrsiau byd hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd.  Am brisiau mynediad, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau fel Anrhegion

Os ydych chi am dretio teulu a ffrindiau i anrheg Nadolig arbennig eleni, beth am daleb gwrs Tyfu’r Dyfodol?

O gadw gwenyn i dyfu llysiau, a chosmetigau’r ardd wenyn i ddylunwaith plannu – mae rhywbeth yn addas i bawb!

Ewch i dudalen Tyfu’r Dyfodol ar wefan yr Ardd Fotaneg, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk am fwy o fanylion ar ddyddiadau os gwelwch yn dda.

 

Gweithdai Syanoteip

Rhagfyr 8fed, 9fed, 15fed & 16eg – 11yb & 1.30yp

Cyfle i gael cipolwg ar y broses syanoteip hudol, wrth wneud anrhegion, cardiau neu dagiau anrhegion unigryw eich hun, gan ddefnyddio fflora a ffawna tymhorol wedi’u pigo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae syanoteip yn broses argraffu ffotograffig sy’n cynhyrchu print gwyrddlas.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Arddos gwelwch yn dda.  Os fyddwch yn mwynhau’r sesiwn cyflwyniadol hwn, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyrsiau diwrnod cyn bo hir.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, ewch i wefan yr Ardd am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

 

Gweithdai Torch Porthwr Adar

Rhagfyr 12fed – 11yb & 1.30yp

Dewiswch o ddetholiad o ddeunyddiau sydd wedi’u chwilota ac ychwanegwch steil eich hun i sylfaen torch wedi’i wehyddu gan law. Mae helyg a bedw mewn gwahanol feintiau i weddu i’ch cartref.

Crëwch ddantaith blasus ar gyfer adar y tymor hwn ac ewch adref â mochyn coed i hongian yn yr awyr agored. Peidiwch ag edrych ymhellach na’r Ardd y Nadolig hwn.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Arddos gwelwch yn dda.  Os fyddwch yn mwynhau’r sesiwn cyflwyniadol hwn, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyrsiau diwrnod cyn bo hir.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, ewch i wefan yr Ardd am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

 

Gweithdai Torch Helyg Traddodiadol

Rhagfyr 15fed & 16eg – 11yb & 1.30yp

Dewch â rhywfaint o’r tu allan i mewn yn ystod y Nadolig hwn gyda chymorth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Dewch i wneud torch neu gylch addurnol traddodiadol fel addurn Nadolig, i’w defnyddio fel canolbwynt i ddrws neu’r bwrdd.

Wedi’i wneud o ddeunyddiau wedi’u chwilota ac sy’n gallu cael eu hailgylchu i leihau’r gwastraff ar ôl dathliadau’r Nadolig, rhowch ar y pentwr compost neu fin ailgylchu ar ôl yr ŵyl.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Arddos gwelwch yn dda.  Os fyddwch yn mwynhau’r sesiwn cyflwyniadol hwn, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyrsiau diwrnod cyn bo hir.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, ewch i wefan yr Ardd am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

 

Gweithdai Addurniadau’r Nadolig Pyrograffeg

Rhagfyr 8fed, 9fed, 12fed & 19eg – 11yb & 1.30yp

Crëwch addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig ac addurnwch nhw eich hun gan ddefnyddio’r dechneg pyrograffeg.

Defnyddiwch pren wedi’i dorri a’i achubir o’r Ardd Fotaneg a chrëwch clecars Nadolig, addurniadau, coed, sêr a thagiau anrhegion. Ychwanegwch y cyffyrddiadau olaf gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys pensiliau dŵr sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd a rhubanau, edau a raffia wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Arddos gwelwch yn dda.  Os fyddwch yn mwynhau’r sesiwn cyflwyniadol hwn, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyrsiau diwrnod cyn bo hir.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, ewch i wefan yr Ardd am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

 

Gweithdai Addurniadau Cynaliadwy’r Nadolig

Rhagfyr 19eg – 11yb & 1.30yp

Ychwanegwch addurniadau cynaliadwy’r ŵyl i’ch coeden Nadolig eleni. Plethwch goesau planhigion mewn i sêr troellog, crëwch arlantau gan ddefnyddio ffrwythau a sbeisys i ychwanegu lliw ac arogl, ac addurnwch ddarnau o fedw gyda deunyddiau naturiol.

Gwnewch hen bot plastig i edrych yn gynnes a chysurus gan ei lapio gyda deunydd naturiol. Plannwch fylbiau ynddo i greu anrheg ar gyfer yr ardd.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Arddos gwelwch yn dda.  Os fyddwch yn mwynhau’r sesiwn cyflwyniadol hwn, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyrsiau diwrnod cyn bo hir.

Nid yw’r gweithdy am ddim hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, ewch i wefan yr Ardd am restr lawn o brisiau mynediad os gwelwch yn dda. (Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd).

 

Cwrs Conifferau Cyfareddol

Dydd Iau Ionawr 24ain / Dydd Sadwrn Chwefror 9fed

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, bydd Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, yn cyflwyno’r nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd.  Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10.30b-3yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.